Ke stažení: Červen - veřejné jednání k rekonstr. ul. Hlavní

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z veřejného jednání KMS NHK ze dne 5.6. 2017

k rekonstrukci ulice Hlavní

 

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté : PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Ing. Valentin Avramov, paní Krumlová a Ing. Hodek

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Předseda KMS pan Šaršon uvítal přítomné a představil zástupce města a projektanta.

Ing. Hodek stručně informoval o stavu příprav rekonstrukce, tj. pracuje se na PD ke stavebnímu povolení, projekt je rozdělen na dvě etapy (od konce po točnu a od točny po ul. Nár. Mučedníků), v rámci stavby budou nové veškeré inž. sítě.

Po té dostali občané čas prohlédnout si situaci stavby.

Následovaly otázky a odpovědi.

Paní Beránková: Je součástí plánované stavby i propojka mezi ul. Hlavní a K Cikánu (pod statkem)? - ano je.

Pan Mikulášek: Kdy bude dokončena ulice K Cikánu? - sice není předmětem dnešního jednání, ale jak bylo řečeno na veřejném projednávání, musí se zde nejprve vybudovat kanalizace a vodovod a pak i komuniklace, plán je na rok 2019.

Ing. Dočkal: Mám obavy, že při výjezdu z pozemku na ul. Hlavní neuvidím přes zaparkovaná auta, nebylo by lepší vyhrazená místa pro parkování podél ulice zrušit? - odbor dopravy požaduje parkovací místa v co největším rozsahu, rozhledové úhly jsou dodrženy.

Pan Kalenský: Jak bude upravena křižovatka ulice Hlavní a K Hvězdárně? - křižovatka je hotová a není součástí této PD.

Pan Morávek: Proč jsou v navazujících uličkách jednosměrky, dřív jsme jezdili oběma směry a šlo to? - ulice o šířce 3 metry není možné navrhovat jako obousměrné, PD musí dodržovat normové parametry.

Pan Kaisner: Mám obavy z poškození mého RD – staré roubenky při výstavbě komunikace – bude proveden pasport všech RD před zahájením stavby a pokud by došlo k poškození bude vyplacena náhrada škody.

Paní Končelová: Bude oploceno dětské hřiště na Klikách? - během stavby ano, po té je potřeba přes KMS požadovat trvalé oplocení po TS HK

Pan Zadrobílek: Považuji za nebezpečný úsek ulice tzv. "esíčko", doporučuji umístění zvýšeného prahu jak pro snížení rychlosti, tak pro bezpečný přechod do ulice K Cikánu – po rekonstrukci bude lepší přehled, nebude se přecházet tam co dnes, bude zde opěrka

Pan Tejc: Souhlasím s retardérem, vadí mi, že nebudu moct parkovat před čp. 1277, že se vykácí velké množství stromů na konečné – dům čp. byl povolen se 6 garážemi a 3 parkovacími místy, úkolem rekonstrukce ulice není vytvořit zde nová parkovací místa, navíc původně navržená nejde realizovat – pozemek není ve vlastnictví města, pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou, během stavby by došlo k poškození kořenového systému stávajících stromů (nejde se jim vyhnout).

Pan Dočkal: Škoda, že podobná veřejná jednání neprobíhají častěji, mám dojem ale že stejně připomínky občanů nejsou respektovány.

Paní Čabanová: zastupuji zde na základě plné moci pani Ottovou, můžu si ofotit části PD – ano.

Paní Torolová: Souhlasím se zpomalovacími pruhy, vidím problém při výjezdu z ulice K Cikánu a také doporučuji umístění retardéru hned na příjezd od Roudničky – dojde k úpravě křižovatky Hlavní a K Cikánu, co se týká retardéru, máme nesouhlas odboru dopravy, jedná se o sběrnou obslužnou komunikaci, nicméně v rámci projednání stavebního povolení znovu tuto problematiku projednáme.

Pan Dočkal: Jabý je tedy časový plán výstavby? - Do konce roku 2017 bude podána žádost o SP, výstavba by tak mohla začít v roce 2018, ale vše záleží na finančních možnostech města, pravděpodobně dojde k rozdělení této finančně náročné stavby na dvě nebo možná i víc etap.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 15.06.2017 17:36 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 15.06.2017 17:36 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 681
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty