Ke stažení: Setkání s primátorem

 

Zápis z veřejné schůze (přepis dle zvukového záznamu)

v městské části Nový HK dne 26.4.2017 v Country Clubu Lucie

 

Setkání se zúčastnili:

primátor města: Zdeněk Fink

náměstci primátora: Milan Jaroš, Romana Lišková, Jindřich Vedlich

vedoucí odborů: Petr Brůna, Milan Brokeš, Karel Vít, Valentýn Avramov, Martin Kabrhel

za DP: Vladimír Pejřil

za MP: Miroslav Hloušek

za TS: Daniel Jeřábek a Tomáš Pospíšil

členové Komise místní samosprávy NHK

 

Setkání moderoval: Jindřich Šaršoň, předseda KMS

Setkání zahájil primátor města:

Setkáváme se zde po 4 letech, abychom viděli co se z minulých úkolů podařilo splnit.

 

Program schůze:

1. Očekávaný stav MHD (linek č. 1 a č. 2) po zavedení nových linek Na Plachtu

Zodpoví: Ing. V. Pejřil – dopravně-technický náměstek ředitele Dopravního podniku města HK

2.  Rekonstrukce ulice Hlavní

Zodpoví: dr. Vedlich a Ing. V. Avramov

3. Výstavba nového chodníku ulice Husova

Zodpoví: dr. J. Vedlich a Ing. V. Avramov

4. Další priority KMS:

1) studie revitalizace zelených ploch,

Zodpoví: dr. J. Vedlich a dr. K. Vít + Ing. D. Jeřábek za TSHK

2) kanalizace a vodovod v ulici K Cikánu

Zodpoví: dr. J. Vedlich a Ing. V. Avramov

3) přechod pro pěší u Pošty

Zodpoví: dr. R. Lišková

5. Všeobecná diskuze

 

Bod 1. Očekávaný stav MHD - linek trolejbusů č. 1 a 2

Zodpověděl p. Vladimír Pejřil z Dopravního podniku města HK.

Od února 2018 bude zavedena nová linka, zatím pracovně nazývaná č. 21, která bude zajíždět na nové sídliště za Petrofem Na Plachtu. Ta se nijak nedotkne stávajících linek č. 1 a 2. Budou zde jezdit bateriové trolejbusy. Problémem linek, které jezdí na Nový Hradec se budeme zabývat až později, konkrétní podoba zatím vyřešena není. Zpracování dopravy musí proběhnout koncepčně. Veškeré změny v dopravě budeme předem konzultovat se členy komise místní samosprávy. Návrh koncepce dopravy zašle dopravní podnik KMS a ta se jej bude snažit předložit veřejnosti k vyjádření. A my vezmeme v úvahu vaše připomínky a společně dopravu změníme a nebo taky nezměníme. Pokud dopravní podnik omezí dopravu na Nový Hradec, silně to zhorší spojení s centrem města. Na druhou stranu se neuvažuje o přímém spojení Nového Hradce s některými okrajovými částmi města, jako jsou např. Kukleny či Slezské Předměstí. Nebylo by to finančně možné. Doprava k novému planetariu je ze zastávky Kluky-Planetarium, což se nabízelo jako nejrychlejší řešení. Pokud bude návštěvnost Planetaria velká, bude město zvažovat další dopravu na místo. Zatím ale z Planetaria nezní, že by to bylo nutné. Bylo konstatováno ze strany občanů, že většina školních tříd, které tam směřují, jede na zastávku Nový Hradec Králové a pak pokračují pěšky Husovou ulicí. Dotace na vybudování planetaria bylo podmíněné veřejnou dopravou.

S dotazem vystoupil p. Petrof, který ukázal na dopravní situaci v ulicích Na Brně, kde je velký nárůst počtu aut již nyní, jak se doprava zhorší po zavedení MHD do této ulice. Co bude s vybudovanou křižovatkou u Lidlu? Bylo konstatováno, že řešení tohoto problému je složité, o vyhlášení přírodní památky až k oplocení průmyslových areálů rozhodl Kraj a přes opakované jednání s ním o realizaci původně plánované komunikace, která by navázala na křižovatku u Lidlu, nebylo dosaženo úspěchu. Vedení města o komunikační propojení jižně od areálů zájem má. P. Petrof projevil obavu, zda ulice Na Brně pojme zátěž nové trolejbusové linky.

Zodpověděl p. Pejřil:

Nová linka pojede v časovém intervalu 15 minut, což jsou 4 vozy za hodinu a to by ulice měla pojmout.

 

Bod 2. K rekonstrukci ulice Hlavní

Zodpověděl p. Vedlich a p. Avramov

Tento problém se vleče, nejdůležitější bylo vyřešit majetkové problémy, ty se snad už podařilo vyřešit, jsou přeloženy sítě, jen přeložka ČEZu stála 10 mil Kč. Projektant pokračuje v projektování v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Územní rozhodnutí je vydané v právní moci. Ke konci roku by mělo být vydáno stavební povolení. Rekonstrukce ulice bude probíhat po etapách, 1. etapa by měla být hotová v r. 2018. Podél ulice budou cyklostezky, opravené chodníky, zeleň a mobiliář. Rekonstrukce ulice bude provedena jen na konec Nového Hradce Králové - Kluků, ne až k Roudničce jak bylo původně plánováno. Jednak zde byly problémy s vlastníky potřebných pozemků pro rozšíření komunikace o chodník a cyklostezku a navíc na to teď nejsou finanční prostředky. Finance na rekonstrukci se bude snažit město získat z dotací nebo z vlastních zdrojů. Staveniště bude zabezpečeno po dobu výstavby, jak předepisuje zákon.

Dotaz: Je plán stejný jako ten ke kterému jsme se vyjadřovali?

Odpověď: Předpokládám, že jste se vyjadřovali k územnímu rozhodnutí jako takovému v rámci územního řízení. Pokud jste tam uplatnili připomínky a nebyly vám zamítnuty, tak jsou i v této dokumentaci. Pokud by byly zamítnuty, tak by vás stavební úřad informoval. K této rekonstrukci bude ještě jednání na schůzi KMS dne 5. 6. 2017, kde bude k vidění projektová dokumentace k územnímu řízení.

Dotaz: Obyvatele čp. Hlavní 1277 nebudou mít po rekonstrukci ulice kde parkovat, už teď parkujeme mezi stromy.

Odpověď: Detaily parkování aut z jednoho konktrétného domu zde nebudeme řešit. Detailní znalost projektu má projektant a tazatel se může domluvit na magistrátě, kde se s ním může setkat a probrat tento problém. Povinností majitele nemovitostí však je parkovat na svém pozemku. Existují 2 stupně projektové dokumentace: Dokumentace k územnímu rozhodnutí a podrobnější dokumentace ke stavebnímu povolení. Tam je možné ještě některé věci upřesnit.

Dotaz: Je uvažováno oplocení dětského hřiště u ulice Hlavní?

Toto oplocení není součástí projektové dokumentace na ulici Hlavní.

 

Bod 3. Úprava chodníků na ulici Husově

Zodpověděl p. Vedlich a p. Avramov

Na jejich vybudování je už platné územní rozhodnutí, je hotová dokumentace ke stavebnímu povolení a rádi bychom v brzké době zažádali o stavební povolení. Věřím, že tyto chodníky do konce roku budou hotové. Zde je situace oproti ulici Hlavní jednodušší, protože výstavbu chodníků je možné financovat z dotačních peněz a my předpokládáme, že 90 % nákladů na jejich vybudování tímto způsobem uhradíme. Budou tam vybudovány pouze chodníky, není to spojené se zasíťováním. Pozemkové věci musí být vyřešeny před územním rozhodnutím, tam pozemkový problém být nemůže. Ty stavby jsou na městském pozemku.

Dotaz: Jak to že TS nechaly stožár na veřejné osvětlenení uprostřed chodníku na Svatováclavském náměstí? To, že je stožár uprostřed chodníku je dáno tím, že KMS chtěla rekonstrukci chodníku na Svatováclavském náměstí propojit s již opraveným chodníkem v ulici Národních mučedníků a stožár, který tam byl vždycky, by se musel složitě přemístit a v rámci oprav by se to nestihlo.

Ty čtyři stromy na Husově ulici, tam máme zažádáno o povolení ke kácení, kácet se musí v době vegetačního klidu .

Dotaz na parkování u hřbitova v ulici Husova. Občané nemůžou parkovat u některých svých řadových domků, je problém i tam je zastavit na nastoupení a vystoupení z vozu. Na trávě jsou zátarasy ve formě balvanů. O 100 m dál se parkuje na zelené ploše a nevadí to. KMS se ty balvany taky nelíbí, ale toto rozhodnutí přišlo z města. Jsou tam, aby se neparkovala přímo na trávě.

 

Bod 4. Ostatní priority KMS

Revitalizace zelených ploch v oblasti od Zvoničky na Svatováclavské náměstí.

Jedná se zde o prostor vjezdu do obce, požadovali bychom tam úpravu zeleně, včetně cyklostezky, prozatím se tam parkuje na zelené ploše.

Zodpověděl p. Vedlich

Probíhá zde pravidelná údržba tohoto prostoru, plánuje se studie na opravu těchto míst. Ale zatím je pro vedení města přednější oprava ulice Hlavní a chodníky na ulici Husově. Budou sledovat dotační programy, zda by se z nich nedala pořídit úrava těchto míst

 

Kanalizace v ulici K Cikánu

Zodpověděl p. Vedlich

Ulice k Cikánu je z části pouze prašná, aby se mohla zlepšit, musí se napřed udělat zde vodovod a kanalizace. Je to finančně velmi náročné. Každá z těchto prací by stála zhruba 6 mil Kč. Vodovod a kanalizace za 6 mil. by se mohla realizovat v roce 2018. Společně s komunikaci za dalších 6 mil. by to mohlo být realizovatelné v r. 2019. Musí se zvážit, jakou variantu upřednostníme. Jeden z občanů popisoval stav ulice K Cikánu. Jsou zde díry ve vozovce, opravy ulice jsou pouze ze strany technických služeb dílčí a neúplné. Jakmile přes opravenou vozovku přejede pár aut, oprava to nevydrží.

Zodpověděl p. Pospíšil

Technické služby se snaží si pomáhat technikou, ulici napřed srovnat a pak teprve díru zasypat. Tyto opravy děláme několikrát do roka a to nejen v ulici K Cikánu, ale i např. v ulici Za Poštou.

Ze strany KMS je v jejích prioritách postavit zde pořádnou vozovku.

 

Přechod pro pěší u pošty

Zodpověděla pí Lišková

Výstavba přechodu znamená velkou investici, protože musí splňovat určité předpoklady. Z tohoto důvodu nemáme možnost ho zatím realizovat. Nicméně je „v zásobníku“ investičních požadavků do budoucnosti.

 

Bod 5.

Všeobecná diskuze

Dotaz: Kdy už se konečně opraví ulice K Hvězdárně, ta ulice je v současnosti samá díra, zvýšila se tam hustota dopravy kvůli planetáriu, jezdí tam i autobusy, někdy se tam jezdí i po chodníku

Zodpověděl p. Šaršoň

KMS má od města povoleny pouze 3 priority a ty v současnosti splňují ulice Hlavní a Husova. Jakmile se tyto ulice ze strany města splní, což by mohlo být v r. 2018, zařadíme mezi priority opravu ulice K Hvězdárně

Dotaz: Plánuje se něco s komunikací od sv. Jána?

Zopověděl p. (MM a TS)

Ten svah kopce sv. Jana pracuje, uvažovalo se co s tím, někdy tam jezdí i autobusy, což ovšem není starost technických služeb, ale policie. Ten svah není koncipován na takovou zátěž. Technické služby tam budou v rámci stávajících povrchů frézovat, příp. opravovat. Došlo k opravě příkopu, aby odvodnění fungovalo.

Dotaz: Parkování ve (a kolem) fakultní nemocnici

Zodpověl p. Fink

Parkování u nemocnice je problém, ale nejen města. Nemocnice poskytuje péči celému kraji, rozrůstá se plocha nemocnice i její péče. Řešení by mělo být v úpravě celého prostoru, měl by tam stát velký parkovací dům. Je to komplikovaná část města. Nemocnice zajišťuje 60% ambulatní péče v kraji, navyšuje se podíl ambulantní péče, ten je vyšší než dřív. Proto se na řešení parkování musí podílet také kraj.

 

Dotaz: Co takhle vypovědět tu strašně nevýhodnou smlouvu s Veolií? My tady pořád slyšíme, že na něco nejsou peníze a toto by městu pomohlo.

Zodpověděl p. Fink

Smlouva je uzavřená na 30 let (před jedenácti lety), já ji nechci obhajovat, ale Veolie platí nájem za majetek, který si pronajímá od VAKu. Na tom nájmu zaplatí Královéhradecké provozní 250 mil Kč ročně. Město má třetinový podíl v Královéhradecké provozní a jeho úkolem je tento podíl navyšovat na 40, 50 a více procent. Voda by dnes nebyla o mnoho levnější, kdyby tady Veolie nebyla. Její loňský hospodářský výsledek byl 48 mil Kč a město z toho dostalo jednu třetinu plus 250 mil na nájemném. Tyto peníze byly proinvestovány na nové úpravny, rozšiřování sítí. Jsme v horní cenové třetině, ale nemáme s tím žádné problémy. Je potřeba tvořit zisk, aby se investoval do trubek, čistírny odpadních vod, do rozšiřování sítí.

 

Dotaz: Křižovatka u Milety

Zodpověděl p. Vedlich

Bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo napadeno občanským sdružením. Je to sdružená investice Ředitelství silnic a dálnic, Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Kraj sám sebe vyloučil pro podjatost a Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo tuto agendu Libereckému kraji na řešení a tam to nyní je. Možnost něco postavit a realizovat je nyní mnohem těžší. Rádi bychom křižovatku Mileta postavili, je to klíčová věc připravuje se už 50 let a bylo uvažováno asi 37 řešení

 

Dotaz: Uvažovaná stavba bytového domu na Zámečku

Zodpověděl p. Brůna

Bylo zažádáno o územní rozhodnutí, dům má 7 bytových jednotek, v územním plánu je 5 BJ a došlo na odvolání. Kraj vrátil toto k projednání, dochází k odůvodňování tohoto záměru.

 

Dotaz: Máme problém s kanalizací v ulici K Biřičce. Domov důchodců má kanalizaci, která vede do stoky F. Ta byla dimenzovaná pouze pro domov důchodců, nyní je na ni napojena řada dalších domů, kanalizace to nestačí pobrat a my máme ve sklepě metr vody. Rekonstrukce stoky F byla slíbená už dávno a nic se neděje. Všude říkaji: Řešte to s VAKem.

Zodpověděl p. Šaršoň

Případ probereme, dejte mi mail a já vám odpovím.

 

Dotaz p. Hochmana: Problematika cesty mezi zahradami a lesem. Jedná se o to, že za zahradami byla plánovaná cesta již před 50 lety. Obyvatelé části zahrad u ulice Lesní, v blízkosti benzínové pumpy mají přístup na svůj pozemek pouze lesem, nikoliv ze zpevněné cesty.

Odpověd: Cesta by zde mohla být, Městské lesy s tím souhlasí, ale na její vybudování musí dát všichni vlastníci kus svého pozemku. Na lesních pozemcích nemůže vzniknout přístupová komunikace. Na nich není možné realizovat cestu pro soukromou zakázku. Proto zde komunikace může vzniknout pouze za předpokladu, že všichni vlastníci na její vybudování dají kus svého pozemku. Pokud p. Hochman bude mít souhlas všech, může přijít, aby se cesta vybudovala.

 

 

 

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 17.05.2017 16:35 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 17.05.2017 16:36 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 720
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty