Ke stažení: Zápis z  jednání k aktuálnímu stavu přípravy prioritních akcí KMS NHK

 

Zápis z  jednání k aktuálnímu stavu přípravy prioritních akcí KMS NHK

dne 5.4.2017 Magistrát Hradec Králové

ing. Jindřich Vedlich, náměstek primátora, PhDr. Romana Lišková, náměstek primátora, ing, Jindřich Šaršon, předseda KMS NHK

  1. Husova chodníky.

V současné době přetrvávají problémy s předanou PD, která vykazuje nedostatky a je opravována. Bude vykonáno vše pro to, aby tato akce byla letos dokončena.

 

  1. Hlavní

Vyřešeny pozemkové problémy, vydáno UR. Realizaci navrhne do roku 2018, nic než nedostatek finančních prostředků tomu nemůže zabránit.

Zatím zajištěn 10M na přeložky sítí, celkový náklad odhadován na 36 M.

Obě akce zajišťuje investiční odbor Města HK, paní Krumlová.

 

  1. Kanalizace v komunikaci U Cikána

Zatím je založena v investičním plánu VaK na 2018 s nákladem 4M. Diskutován možnost sdružené investice kanalizace a vozovka s realizací v roce 2019. Oba náměstci přislíbili prioritě vyřešit převzetí pozemků komunikaci do majetku města tak, aby v této lokalitě řádně fungovali základní služby jako v jiných částech města ( VO, čištění a údržba vozovek, apod.)

 

  1. Studie území od Zvoničky po Svatováclavské náměstí.

Ing. Vedlich uvedl, že studie již byla zařazena do letošního roku, ale z důvodu škrtání byla posunuta. Přislíbil zařazení do studií 2018.

 

  1. Problematika parkování u Hvězdárny

Ing, Vedlich přislíbil, že celou věc projedná s ředitelem hvězdárny a následně bude případně řešeno parkoviště u Biřičky. Ing. Šaršon uvedl, že KMS se alespoň podařilo dohodnout zřízení igelitového pytle na odkládání zde vznikajících odpadků.

 

  1. Biřička workoutové hřiště

 

Ing. Šaršon informoval o iniciativě Ing,arch Zidkové a zpracovaném návrhu hřiště. Návrh bude znovu přeposlán náměstkům, kteří se pokusí o prosazení realizace.

 

  1. Komunikace pod Poštou.

Ing. Vedlich informoval, že předpokládané náklady mají být 20-25 M. Přetrvává problém s poskytnutím soukromých pozemků pro výstavbu. Opakovaně bylo řečeno, že dohodu si musí udělat obyvatelé mezi sebou.

Zapsal: Šaršon

 

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 10.05.2017 19:39 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 17.05.2017 16:38 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 457
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty