Ke stažení: Srpen 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

V letošním roce si připomínáme 250. let od založení Nového Hradce (1776 - 2016).

 

 

 

 

 

Zápis z mimořádného jednání KMS NHK ze dne 8.8. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Zídková

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

6.6. 2016: KMS omezila cvičební prvky na jeden v celkové ceně 86 950 bez DPH. Ing. Šaršon projedná realizaci s Technickými službami města HK.

8.8. 2016: Dle vyjádření p. Ondráčka z TS bude tento prvek realizován podle finančních možnosti ještě v tomto roce, nejpozději v roce příštím. Navíc obě dětská hřiště na území NHK- Kluky budou doplněna dětskými skluzavkami.

16/4/3: Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

8.8. 2016: Výstavní panely budou v září a říjnu umístěny v knihovně na NHK, v listopadu v budově magistrátu, v lednu v IC a v únoru v hvězdárně. KMS prověří možnosti vytvořit z materiálů k výstavě brožůru, zejména její finanční náročnost. Uvažuje se o formátu A5 a barevném tisku vzhledem k mapám, které by v černobílém provedení nebyly čitelné.

16/4/5: KMS se seznámila s návrhem pana Kopeckého, aby některé z trolejbusů č.1 které zajíždí do Kluků jezdily přes zastávku "Pod Strání" z důvodů napojení zdravotního střediska. KMS toto projedná s DP. KMS se opět vyjádřila k omezování či dokonce rušení trolejbusu č. 2 na NHK jako zcela nevhodné - opět bude projednáno se zástupci DP. Projedná Ing. Zídková a podá informaci na příští schůzce KMS.

8.8. 2016: Za DP HK dne 18.7.2016 odpověděl Ing. Pejřil, že zatím neplanují zavedení navržené trasy, ale návrh zařadili k podnětům od občanů pro budoucí plánování MHD. KMS děkuje DP HK za úpravu jizdních řádů a to zejména za posílení trolejbusů č. 2 o víkendech.

16/5/2: Žádost pana Hochmana, zástupce vlastníků zahrad v lokalitě chat u Výpadovky Brněnská směrem k lesu před Hájovnou, o souhlas s vybudováním přístupové cesty k jejich pozemkům, která by částečně vedla po jejich pozemcích a částečně po pozemku města - les. KMS doporučuje žadateli získat zaměření pozemků a studii umístění cesty. Za KMS žádost projedná na ML Ing. Zídková.

8.8. 2016: KMS předala veškerou korespondenci s p. Hochmanem na magistrát města s doporučením vyhovět požadavku žadatelů.

16/5/6:KMS předběžně schválila úhradu nutných nákladů na planografii pro tisk potřebných dokumentů pro přípravu výstavy 250 let Nového Hradce Králové. O konečná částce bude informovat ing. Zidková na červnové schůzce KMS NHK.

8.8. 2016: KMS NHK vyjadřuje poděkování a schvaluje odměnu pro p. Němečka, p. Hlavatou, p. Rohlenu a p. Zídkovou vy výši 500,- Kč za přípravu výstavy.

16/6/2: Informace ing. Zídkové o připravované akci "Procházka po zvonicích a zvoničkách " v rámci Dnů evropského dědictví 2016 v září - KMS NHK se k této akci připojí.

8.8.2016: Členové KMS NHK budou dne 10.9.2016 od 13 do 16 hod u zvoničky na Klukách. TS zkontrolovaly její stav a na zvoničku bude možné si zazvonit.

Příští schůze komise se bude konat dne 5.9. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 28.08.2016 17:41 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 28.08.2016 17:41 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 799
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty