Ke stažení: Říjen 2015

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 5. 10. 2015Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Zídková, Landa, Falta

Omluven: Štětková

Hosté: pan Ludvík

Zástupce MěPolicie : p. Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/3/2: Požadavek na instalaci bezpečnostních kamer na Svatováclavské náměstí.

5. 10. 2015: Bod se ruší, ale KMS doporučuje instalaci kamer realizovat - viz zápis z 7.9.2015.

14/9/5: Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5. 10. 2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

14/12/6: Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/2/1: Žádost o vybudování zpevněné komunikace Za Poštou.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/3/3: Požadavek na projekt revitalizace zeleně a zpevněných ploch na Svatováclavském náměstí v ulici Brněnská.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/3/4: Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/3/5: Umístění dopravních značek (event. zrcadla) do lokality "Jižní svahy".

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/4/1: Vyhláška o pohybu psů na veřejných prostranstvích.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/4/2: Pan Landa člen KMS NHK provedl kontrolu stavu chodníků v obvodu působnosti naší KMS a zjistil následující nedostatky:

1/ Brněnská od lékárny k obchodu u Jarešů - zvlněný povrch, vystouplý kanálový uzávěr před prodejnou barev.

5. 10. 2005: Požadavek trvá - požadujeme opravit chodník okolo vystouplého poklopu.

15/4/3: Instalace zastřešeného stojanu na kola v ulici Prašingerova.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - zastupitelstvo města investici schválilo - předpokládaná realizace do konce října.

15/5/1: DUR na rekonstrukci ulice Hlavní.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - první jednání v této věci bude dne 13. 10. v 9 hod za účasti zástupců KMS NHK.

15/5/4: Sloupek Telecomu v ulici Nad Rybníky.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

15/9/4: KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné:

Na ulici Brněnská jsou sníženy obruby a je potřeba jen z části od ulice Husova dodělat cca. 3 metry chodníku

V první fázi takto vznikne místo pro přecházení a KMS by časem v tomto místě chtěla nechat zrealizovat plnohodnotný přechod pro chodce

7. 9. 2015: Žádáme dopravní komisi o návrh řešení.

5. 10. 2015: Požadavek trvá.

15/9/5: KMS má zatím neověřené informace o plánech na zrušení trolejbusové linky č. 2 na Nový Hradec Králové po provedení zatrolejování na konečnou "Pod Strání". S touto možností naše KMS zásadně nesouhlasí, linka č. 2 zajišťuje dostupnost Starého města, Magistrátu HK, Slezského Předměstí a je nejstarší linkou v HK. Žádáme zachování této linky.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - žádáme o vyjádření Dopravní podnik MHK.

15/9/6: KMS žádá Správu nemovitostí, aby zajistila občasný úklid schůzovního domku naší KMS, klíč je u pana Beránka.

5. 10. 2015: Požadavek trvá - žádáme o vyjádření SN MHK.

Nové body:

15/10/1: KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

15/10/2: Vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1010 k. ú. NHK - KMS vnímá pozemek jako významnou lokalitu pro budoucí využití pro občanskou vybavenost na NHK a tedy nesouhlasí s prodejem pro RD.

15/10/3: Požadavek občanů z ulice K Cikánu přednesl pan Ludvík - na prašné části není dodržována max. povolená rychlost, požadují zpomalovací pruh. Pan Ludvík zajistí písemné souhlasy vlastníků pozemku do vzdálenosti 100 metrů od předpokládaného umístění prahu.

15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklostezka. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů. Pan Seidl prověří na MP a následně požádá KMS o názor dopravní komisi.

15/10/5: Informace o konání akcí v Městských lesích :

Den lesní techniky 17.10. 2015 na Hradečnici u Vlka

Výlov rybníků Češík 9.10., Roudnička 15.10., Datlík 31.10., Cikán 6.10., Plachta 13.11., Jáma a Kříž 20.11., Výskyt 28.11.2015

Dne 28.10. od 10 hod úklid dobrovolníků v okolí rybníka Biřička.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 14/12/6, 15/2/1, 15/3/3-5, 15/4/1-2. 15/5/1,15/5/4, 15/9/4-6, 15/10/1.

Příští schůze komise se bude konat dne 2.11.2015 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. Arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

 

 

Složky


Vytvoření složky: 20.11.2015 20:34 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 20.11.2015 20:37 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 461
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty