Dokument ke stažení

Poznámka: 

Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska:

a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), tj. mimo restaurování kulturní památky,

b) na základě ustanovení a § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči žádáli vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny  k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.

Typ souboru: Textový dokument Microsoft Office, vytvořený v editoru Word, otevřít lze v kancelářském balíku Microsoft Office či OpenOffice.org od verze 2.

Počet stažení: 5155
Poslední změna souboru: 2018-07-02 09:48:30, Falta Jan Ing. arch.
Soubor publikován: 2010-01-28 12:08:49, Falta Jan Ing. arch.

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty