Walbrzych, Hradec Králové – města kultury

Walbrzych poznej svého souseda Město Hradec Králové, spolu se svým partnerským městem Walbrzych, iniciovalo spolupráci při realizaci projektu spolufinancovaného z Evropské unie. Od října roku 2007 probíhala jednání na vytvoření společného projektu obou měst se zaměřením na kulturní integraci obou měst a jejich obyvatel. Tento záměr vycházel z předchozí úspěšné spolupráce obou měst v rámci obdobných projektů (tvorba turistického průvodce Walbrzych, Hradec Králové a projekt v oblasti školství).

Společný projekt, jehož vedoucím partnerem je město Walbrzych, byl podán v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, prioritní osy 3 – Podpora spolupráce místních společenství, oblast podpory - 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Uzávěrka pro podání žádosti byla 31. října 2008. Monitorovací výbor, který o projektu rozhodoval, jej schválil v březnu 2009.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 260.545 EUR (6 mil Kč). Předpokládané náklady královéhradecké části budou činit 2.200.000 Kč.  Dotace z fondu EU a státního rozpočtu činí 90 % uznatelných nákladů projektu. Spoluúčast Statutárního města Hradec Králové bude tedy činit 220.000 Kč z uznatelných nákladů a případné neuznatelné náklady. Předpokladem je, že celkové náklady projektu budou čerpány v průběhu let 2009 - 2010.

Statutární město Hradec Králové prostřednictvím odboru kultury, sportu a cestovního ruchu bude spolupracovat se svým polským protějškem na realizaci 5 hlavních aktivit, na kterých je projekt vystaven:

Body projektu:

1. Vydání kulturně-informativní příručky „Walbrzych, Hradec Králové – kulturní fascinace

  • naváže na již realizovaný česko-polský průvodce „Walbrzych , Hradec Králové“
  • jazykové mutace čj-pj, aj-nj

2. Kulturní víkendy partnerských měst

  • prezentace české a polské kultury obyvatelům obou partnerských měst v rámci 2 víkendů v Hradci Králové (květen 2010) a ve Walbrzychu (září 2010)
  • nosnými body kulturního programu budou koncerty, promítání českých a polských filmů, tématická výstava a piknik pro oživení málo využívaných veřejných prostor

3. Fotografické dílny „Polsko a Čechy objektivem“

  • 4 fotografické plenéry (2 víkendy v každém městě)
  • 15 účastníků z každého města ve věku 18-26 let, lektor
  • výsledkem budou fotografie obou měst s autorskými právy pro další použití, uspořádání putovní výstavy, tisk pohlednic, katalog fotografií

4. Vytvoření kulturní stezky ve Walbrzychu a informačního materiálu o kulturních institucích obou měst

  • vznik kulturní stezky ve Walbrzychu (obdoba již existujících procházkových okruhů v Hradci Králové)
  • tisk kulturních map jednotlivých měst, informační materiál o kulturních institucích

5. Závěrečná konference ve Walbrzychu

  • říjen 2010, představení ukončených, probíhajících a budoucích aktivit

Harmonogram projektu část Hradec Králové:

2009

červen technické zahájení projektů
říjen

výměnné fotografické dílny I. část (Hradec Králové, 2.-3.10.2009)

výměnné fotografické dílny I. část (Walbrzych, 16.–18.10.2009)

prosinec tvorba a tisk skládačky a DVD o kultuře

2010

květen

víkend partnerských měst v Hradci Králové

výměnné fotografické dílny II. část (Walbrzych)

červen výměnná fotografické dílny II. část (Hradec Králové)
září

tisk katalogu z fotografických dílen

víkend partnerských měst ve Walbrzychu

říjen

výstava prací z fotografické dílny

závěrečná konference ve Walbrzychu
Informace o projektu na webových stránkách: www.walbrzych-hradec.eu, www.hradec-walbrzych.eulogotyp700.jpg

Víkend partnerských měst, tentokrát v Polsku

perex_walbrzych_vikend3.jpg Víkend partnerských měst je jedním z pilířů probíhající kulturní spolupráce partnerských měst pod názvem „Walbrzych, Hradec Králové – Města Kultury“, která má zvýšit povědomí o polské a české kultuře a přispět k integraci obyvatel obou měst. V průběhu roku 2009 a 2010 se proto uskutečňují různé kulturní akce, které mají tuto spolupráci dále podpořit.

 

Pozvánka na víkend partnerských měst do Walbrzychu (17. - 19. září 2010)

perex_walbrzych_vikend.jpg Víkend partnerských měst je jedním z pilířů kulturní spolupráce partnerských měst pod názvem „Walbrzych, Hradec Králové - Města Kultury".  Akce jsou určeny široké veřejnost a vstup na ně je zdarma. V rámci víkendu se opět odehrají koncerty místních hudebních skupin, promítat se budou české a polské filmy, ve spolupráci s Gymnáziem J.K. Tyla a Muzea východních Čech bude zahájena tematická fotografická výstava. V neděli 19. Září pak na účastníky čeká „Hornický piknik“ v prostorách bývalého dolu „Stara Kopalnia“.

 

Víkend partnerských měst v Hradci Králové

perex_wal_vikend.jpg O víkendu 21. - 23. května 2010 proběhl v Hradci Králové v pořadí první Víkend partnerských měst. Uskutečněná třídenní akce je jedním z hlavních  pilířů příhraniční kulturní spolupráce pod názvem „Walbrzych, Hradec Králové – Města Kultury“, která započala již v loňském říjnu fotografickými dílnami „Česko-Polsko Objektivem“ a její další součásti probíhají po celý rok 2010.

 

Víkend partnerských měst

Walbrzych250x187.jpg Hradec Králové – Víkend partnerských měst je jednou z aktivit kulturní spolupráce partnerských měst „Walbrzych, Hradec Králové – Města Kultury“. Vedle společných propagačních materiálů nebo fotodílen Česko – Polsko Objektivem, se představuje další aktivita, která má zvýšit povědomí o polské a české kultuře a přispět k integraci obyvatel obou měst. V rámci víkendů se odehrají koncerty místních hudebních skupin, promítání českých a polských filmů, tematické výstavy nebo pikniky s důrazem na česko-polskou gastronomii. Akce jsou určeny široké veřejnost a vstup na ně je zdarma. V Hradci Krá-lové se víkend uskuteční již 21. – 23. května na Šrámkově statku v Pileticích, Letním kině Širák a v Jiráskových sadech, ve Walbrzychu to bude letos v září.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty