Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové je před dokončením…

Na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK  je od července 2014 zpracováván Autorským sdružením Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas návrh ÚPHK.

Nyní je návrh ÚPHK dokončován - probíhá tzv. přejímka pořizovatelem, která spočívá mimo jiné v prověření splnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK.

Z důvodu této práce upozorňujeme, že v období 5. 6.  – 17. 7. 2015 budou pracovníci oddělení územního plánování veřejnosti k dispozici v omezeném rozsahu pouze ve dnech pondělí a středa mezi 8 – 17 hodinou.

Děkujeme za pochopení.

 Po dokončení prací spojených s přejímkou bude návrh ÚPHK veřejně prezentován a projednáván, což plánujeme na podzimní měsíce letošního roku.

Veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s návrhem ÚPHK a právo uplatnit k  návrhu ÚPHK své připomínky a námitky.

Veškeré informace o plánovaných termínech projednání budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny zde na webových stránkách města, úřední desce magistrátu města a také ve zpravodaji Radnice.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty