Informace Magistrátu města Hradec Králové podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ukládá tomu, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje podle tohoto zákona, tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Statutární město Hradec Králové má u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrovány následující činnosti: 

viz web Úřadu pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz/.  

Ustanovení § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ukládá tomu, komu zpracování osobních údajů  jako správci  ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, povinnost zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím výše uvedeného  registru, byly zpřístupněny.

Statutární město Hradec Králové zpracovává  v této kategorii následující informace:

Pořadové číslo Odbor/samostatné oddělení

č. 1

společné

č. 2

společné

č. 3

společné

č. 4

společné

č. 5

společné

č. 6

společné

č. 7

společné

č. 8

dopravy

č. 9

dopravy

č. 10

ekonomický

č. 11

Městská policie

č. 12

obrany a krizového řízení

č. 13

obrany a krizového řízení

č. 14

obrany a krizového řízení

č. 15

personální

č. 16

sociálních věcí a zdravotnictví

č. 17

sociálních věcí a zdravotnictví

č. 17a sociálních věcí a zdravotnictví

č. 18

společné

č. 19

správní

č. 20

životního prostředí

č. 21

Živnostenský úřad

č. 22

společné

č. 23

samosprávných činností města

č. 24

vnitřních služeb

č. 25

právní

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty