Základní údaje

schema urbanistické koncepce

Pořizovatelem nového Územního plánu Hradce Králové je odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové, který je pověřen výkonem činností příslušného úřadu územního plánování.

Zhotovitelem nového Územního plánu Hradce Králové je Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas, které je autorem vítězného návrhu mezinárodní ideové urbanistické soutěže o návrh na nový územní plán, vyhlášené městem Hradec Králové na jaře roku 2010 (viz odkaz níže).

Průběh pořizování územního plánu upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ukončení pořízení nového územního plánu je plánováno nejpozději do 31.12.2020.

Případné dotazy k novému územnímu plánu Vám rádi zodpoví pracovníci odboru hlavního architekta.

Zpět na informace o novém územním plánu:

Nový územní plán Hradce Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty