Zadání Územního plánu Hradce Králové bylo schváleno

Zastupitelstvo města Hradce Králové dne 25. října 2011 schválilo Zadání Územního plánu Hradce Králové.

Podle tohoto zadání bude projektant v období listopad 2011 – červen 2012 zpracovávat koncept ÚPHK. Po dokončení konceptu plánujeme různé formy jeho prezentace veřejnosti. Konkrétní formy prezentací, jejich termíny a možnosti uplatnění připomínek ke konceptu budou včas upřesněny a zveřejněny na tomto místě, na úřední desce magistrátu, prostřednictvím komisí místních samospráv, v periodiku Radnice, případně v jiných médiích.

Doporučujeme všem občanům, včetně těch, kteří uplatnili podnět pro nový ÚPHK či připomínku k návrhu zadání, aby se aktivně účastnili prezentací a projednání konceptu. Zároveň občany žádáme, aby již neposílali své dodatečné podněty pro nový ÚPHK. Prostor pro uplatnění dalších připomínek bude v rámci projednání konceptu. Případné dotazy, týkající se nového ÚPHK Vám rádi zodpoví pracovníci odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování.

Schválené znění zadání najdete zde:

pdf Schválené zadání ÚPHK, (5,09 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty