Vyhlášky a nařízení města


        Je změněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016

 • Platnost: 8. 6. 2015
 • Účinnost: 23. 6. 2015
 • Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 4/2012, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Hradec Králové
 • Platnost: 10. 7. 2014
 • Účinnost: 25. 7. 2014

 • Nařízení č. 3/2014, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

 • Platnost: 13. 6. 2014
 • Účinnost: 28. 6. 2014

 • Platnost: 2. 4. 2014
 • Účinnost: 2. 4. 2014

       Je změněno nařízením č. 8/2016

 • Platnost: 24. 3. 2014
 • Účinnost: 8. 4. 2014

 • Platnost: 2. 1. 2014
 • Účinnost: 2. 1. 2014

        Je změněno nařízením č. 6/2016

 • Platnost: 29. 11. 2013
 • Účinnost: 1. 1. 2014

 • Platnost: 7. 11. 2013
 • Účinnost: 1. 1. 2014

        Je změněna obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015

 • Platnost: 5. 11. 2013
 • Účinnost: 21. 11. 2013

 • Platnost: 26.  6. 2013
 • Účinnost: 1. 7. 2013

         Je změnena obecně závaznou vyhláškou č. 7/2016

 • Platnost: 29. 5. 2013
 • Účinnost: 29. 5. 2013

 • Platnost: 31. 1. 2013
 • Účinnost: 15. 2. 2013

 • Platnost: 30. 11. 2012
 • Účinnost: 1. 1. 2013

 • Platnost: 12. 6. 2012
 • Účinnost: 27. 6. 2012

 • Platnost: 9. 5. 2012
 • Účinnost: 24. 5. 2012

 • Platnost: 6. 4. 2012
 • Účinnost: 21. 4. 2012

 • Platnost: 3. 11. 2011
 • Účinnost: 1. 1. 2012

 • Platnost: 15.10.2011
 • Účinnost: 30.10.2011

 • Platnost: 15. 12. 2010
 • Účinnost: 1. 1. 2011

 • Platnost: 31. 5. 2010
 • Účinnost: 15. 6. 2010

 • Platnost: 3. 5. 2010
 • Účinnost: 18. 5. 2010

 • Platnost: 25. 11. 2009
 • Účinnost: 1. 1. 2010

 • Platnost: 31. 12. 2008
 • Účinnost: 15. 1. 2009

 • Platnost: 26. 5. 2008
 • Účinnost: 1. 1. 2009

 • Platnost: 2. 5. 2008
 • Účinnost: 1. 1. 2009

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 města Hradec Králové

  kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších úprav a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších úprav

 • Platnost: 4. 4. 2008
 • Účinnost: 19. 4. 2008

 • Platnost: 4. 4. 2008
 • Účinnost: 19. 4. 2008

 • Platnost: 10. 12. 2007
 • Účinnost: 27. 12. 2007

 • Nařízení č. 1/2007 města Hradec Králové

  o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti na území města Hradec Králové

 • Platnost: 30. 1. 2007
 • Účinnost: 14. 2. 2007

 • Platnost: 29. 12. 2006
 • Účinnost: 13. 1. 2007

 • Platnost: 29. 12. 2006
 • Účinnost: 13. 1. 2007

 • Platnost: 20. 12. 2006
 • Účinnost: 1. 1. 2007

 • Platnost: 12. 6. 2006
 • Účinnost: 27. 6. 2006

 • Platnost: 3. 5. 2006
 • Účinnost: 18. 5. 2006

 • Platnost: 6. 4. 2006
 • Účinnost: 21. 4. 2006

 • Platnost: 10. 1. 2006
 • Účinnost: 25. 1. 2006

 • Platnost: 10. 1. 2006
 • Účinnost: 25. 1. 2006

 • Platnost: 14. 7. 2005
 • Účinnost: 29. 7. 2005

 • Platnost: 6. 5. 2005
 • Účinnost: 21. 5. 2005

 • Platnost: 6. 5. 2005
 • Účinnost: 21. 5. 2005

 • Platnost: 21. 12. 2004
 • Účinnost: 5. 1. 2005

 • Platnost: 4. 10. 2004
 • Účinnost: 19. 10. 2004

 • Platnost: 30. 9. 2004
 • Účinnost: 30. 9. 2004

 • Platnost: 8. 7. 2004
 • Účinnost: 23. 7. 2004

 • Platnost: 8. 3. 2004
 • Účinnost: 23. 3. 2004

         Je změněna obecně závaznou vyhláškou č.16/2004

 • Platnost: 2. 2. 2004
 • Účinnost: 17. 2. 2004

 • Je změněna obecně závaznou vyhláškou č. 10/2006

 • Platnost: 10. 12. 2003
 • Účinnost: 1. 1. 2004

 • Platnost: 20. 11. 2003
 • Účinnost: 5. 12. 2002

 • Platnost: 3. 7. 2002
 • Účinnost: 18. 7. 2002

 • Platnost: 25. 4. 2001
 • Účinnost: 11. 5. 2001

 • Platnost: 7. 6. 2001
 • Účinnost: 7. 6. 2001

 • Platnost: 26. 8. 1999
 • Účinnost: 10. 9. 1999

 • Platnost: 21. 5. 1998
 • Účinnost: 5. 6. 1998

 • Platnost: 17. 3. 1998
 • Účinnost: 1. 4. 1998

 • Platnost: 22. 4. 1996
 • Účinnost: 15. 5. 1996

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty