Veřejné zakázky

Profil zadavatele statutárního města Hradec Králové

(§ 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, vč. zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných na elektronickém tržišti, která byla zahájena po 13. 1. 2014, jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Profil zadavatele

 

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané na elektronickém tržišti

Poctivé město
Elektronické tržiště

 


ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZAHÁJENÁ DO 13. 1. 2014:

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

405. Podpora komunikace a týmové spolupráce

 

404. Kancelářský nábytek

 

403. Profesionální renovace laserových, jehličkových a inkoustových kazet

 

402. Háječek - instalace kamerového systému a EZS

 

400. Lesní hřbitov – rozvojová koncepce v Hradci Králové

 

398. Sportovní areál Bavlna - instalace kamerového systému

 

396. Grafické zpracování tištěných materiálů města Hradec Králové

 

395. Rekonstrukce ul. Pospíšilova a třídy SNP v Hradci Králové

 

394. Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu - zpracování PD

 

393. Upgrade výpočetní techniky

 

391. PC a tablety pro Městskou policii Hradec Králové

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty