Skončilo projednání návrhu zadání

Skončilo projednání návrhu zadání „Územního plánu Hradce Králové“

Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové touto cestou děkuje všem občanům, kteří projevili zájem o nový územní plán a uplatnili své připomínky. Jak jsme již upozorňovali, na jednotlivé připomínky nebude samostatně odpovídáno. Připomínky budou zpracovány do přehledné tabulky, která bude součástí shrnutí celého projednání návrhu zadání. Na základě výsledků projednání bude návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Ing. Oldřichem Vlasákem upraven.

Upravený návrh zadání bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Hradce Králové v měsíci říjnu 2011.

Na základě schváleného zadání zahájí projektant vlastní práce na konceptu nového územního plánu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty