Skončilo projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

[9. leden 2017]  V období od 2. května do 29. června 2016 probíhalo projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové dle ustanovení § 52 stavebního zákona. Dne 29. června 2016 skončila lhůta pro uplatnění připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů. Děkujeme tímto všem občanům města, kteří se aktivně účastnili projednávání za jejich názory, reakce a všechna podání.

K návrhu Územního plánu Hradce Králové bylo uplatněno zhruba 850 podání. Přesný počet námitek a připomínek bude zřejmý až po provedení roztřídění podání.

V následujícím období bude v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 probíhat ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem Ing. Oldřichem Vlasákem, vyhodnocení výsledků projednání.

V rámci toho bude v prvé řadě provedeno jednotlivé administrativní zpracování všech uplatněných podání.

Souběžně s tím bude probíhat vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů včetně všech nezbytných jednání s tím spojených.

Stanoviska dotčených orgánů, jsou důležitá pro následné vyhodnocování jednotlivých námitek a připomínek, kdy má pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za povinnost v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zpracovat s ohledem na veřejné zájmy, které jsou oprávněni hájit zejména dotčené orgány dle zvláštních právních předpisů, návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že:

-          na uplatněné připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek bude ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územního plánu.

-          na uplatněné námitky se jednotlivě neodpovídá. Rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územního plánu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty