Rozpočet města

Kalkulačka

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 20.12.2016 schválilo návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet města na rok 2017 je sestaven s hodnotou celkových příjmů ve výši 1,733 mld. Kč a celkových výdajů v hodnotě 1,753 mld. Kč. Ze vzájemného posouzení vychází záporná roční bilance rozpočtu, jedná se tedy o schodkový rozpočet s výší schodku 20mil. Kč Součástí návrhu rozpočtu je i rozpočtový výhled na roky 2018-2022. 

 Rozpočtová opatření pro rok 2017 jsou členěna dle schvalovacího orgánu.

Logotyp

Návrh rozpočtu na rok 2017 (v tis. Kč)

Příjmy

1 732 893,4

Daňové příjmy

1 445 028,1

Nedaňové příjmy

194 402,9

Kapitálové příjmy

20 000,0

Přijaté transfery

73 462,4

Výdaje

1 752 958,7

Běžné výdaje

1 584 152,9

Kapitálové výdaje

124 659,5

Rezervy

44 146,3

Saldo Příjmy - Výdaje

-20 065,3

Financování

20 065,3

Přijaté úvěry, půjčky

110 000,0

Splátky úvěrů, půjček

-46 500,0

Použití volných prostředků z minulých   let

-50 905,9

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků   účelových fondů

7 471,2

Soubory ke stažení:

Rozpočty

Rozpočtová opatření

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty