Statutární město Hradec Králové PRODLUŽUJE výběrové řízení na pozici:

                                    REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA
                                              odbor správy majetku města

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou a různorodou práci
 • stabilní zázemí velké organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • pružnou pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
 • 5 týdnů dovolené
 • zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
 • příjemné pracovní prostředí

 

 

Charakteristika pozice:

 • komplexní činnost v nakládání s nemovitým majetkem města, vyřizování
  požadavků - orientace na nakládání s pozemky, domy, byty, nebytovými prostory v majetku města, výkupy, prodeje, pronájmy, výpůjčky
 • příprava a kontrola smluv o nakládání s majetkem a stanovisek za vlastníka ke správním či jiným řízením
 • evidence smluv a dalších podkladů vzešlých z činnosti odboru
 • příprava podkladů pro rozhodování orgánů města v oblasti nakládání s nemovitým majetkem – pozemky, domy, byty a nebytové prostory v majetku města
 • spolupráce s organizacemi města, orgány státní správy
 • platové zařazení: 9.  platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
 • je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn

 

 

Kvalifikační požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zkušenosti v oblasti nakládání s nemovitým majetkem výhodou
 • znalost právních předpisů ve věci nakládání s nemovitostmi, předpisů upravujících evidenci nemovitého majetku v katastru nemovitostí a předpisů upravujících právní postavení obcí
 • uživatelská znalost PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
 • komunikační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, vysoké pracovní nasazení
 • uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1

Informace:
Ing. Milan Brokeš, vedoucí odboru správy majetku města, tel.: 495 707 560

Bc. Jan Slavík, vedoucí oddělení hospodaření a evidence majetku města, tel.: 495 707 570

 

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 

Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • jméno, příjmení  a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)   
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

          
                                                                                                                 

Přihlášky lze podávat do 25. 5. 2017

 

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty