Příprava návrhu zadání nového územního plánu

V měsících dubnu a květnu 2011 připravoval odbor hlavního architekta ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem Ing. Oldřichem Vlasákem, návrh zadání Územního plánu Hradec Králové (dále jen ÚPHK).

Nyní je návrh zadání ÚPHK připomínkován v rámci pořizovatele, tj. v poradních výborech zastupitelstva a v politických klubech.

V druhé polovině měsíce června 2011 bude vypsáno projednání návrhu zadání ÚPHK v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.

O konkrétních termínech projednání, které v tuto chvíli ještě nejsou přesně stanoveny, bude veřejnost včas informována a to prostřednictvím:

• oznámení zveřejněném na úřední desce magistrátu města,
• zde na webových stránkách města
• v informačním zpravodaji Radnice.

O termínech projednání budeme rovněž informovat i jednotlivé Komise místní samosprávy prostřednictvím jejich předsedů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty