Práce na vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚPHK byly odborem hlavního architekta dokončeny

V návaznosti na předchozí informace o průběhu prací na vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu nového územního plánu bychom rádi informovali veřejnost, že tým pracovníků odboru hlavního architekta ve spolupráci s učeným zastupitelem panem Ing. Oldřichem Vlasákem dokončil návrh Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK.

Jedná se o materiál, obsahující kompletní návrh vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚPHK, který obsahuje:

-          vlastní návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK (tzn. jednotlivé pokyny, požadavky a úkoly pro zpracovatele ÚPHK, které bude muset zapracovat návrhu ÚPHK)

-          odůvodnění těchto pokynů (tzn. vyhodnocení všech stanovisek, námitek a připomínek, které byly uplatněny v řádném termínu při veřejném projednání konceptu).

Materiál je připraven pro jednání orgánů města v červnu, konkrétně dne 3.6.2014 byl předložen na jednání Rady města Hradec Králové a dne 24.6.2014 bude projednán v Zastupitelstvu města Hradec Králové.

Pokyny pro zpracování návrhu ÚPHK musí v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona schválit  Zastupitelstvo města Hradec Králové. 

V této souvislosti je nutné upozornit na to, že do doby schválení Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK zastupitelstvem města se jedná pouze o návrh.  Konečná podoba Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK včetně vypořádání námitek a připomínek veřejnosti, které byly uplatněny ke konceptu ÚPHK, bude známá až po schválení zastupitelstvem města.

Na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK bude následovat zpracování návrhu územního plánu, které bude trvat deset měsíců. Návrh územního plánu pak bude opět veřejně prezentován a projednáván. Veřejnost tak bude mít znovu právo uplatnit k  návrhu územního plánu  své připomínky a námitky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty