Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.
Název

Statutární město Hradec Králové

2.
Důvod a způsob založení
3.
Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení
viz čl. Kontakty
5.
Případné platby lze poukázat
6.
Identifikační číslo organizace (IČ)
00268810
7.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00268810
8.
Dokumenty
viz čl. Dokumenty
9.
Žádosti o informace
10.
Příjem žádostí a dalších podání
11.
Opravné prostředky
12.
Formuláře
viz čl. Formuláře
13.
Popisy postupů
14.
Předpisy
15.
Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy viz čl. Licenční smlouvy
17.
Výroční zpráva
18. Poskytnuté informace viz čl. Evidence žádostí o informace

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty