Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Žádáte o zprostředkování kontaktu?

Cestování s dětmi do zahraničí

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty