Návrh Územního plánu Hradce Králové je před dokončením

Na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu  ÚPHK  je od července 2014 zpracováván  Autorským sdružením Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas návrh ÚPHK.

Nyní je návrh ÚPHK dokončován – v období od 5. 6.  do 17. 7. 2015 proběhla tzv. přejímka pořizovatelem, která spočívala mimo jiné v prověření splnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK. Návrh byl zpřipomínkován z hlediska náležitostí obsahu jednotlivých částí dokumentace a naplnění všech zákonných požadavků. Po úplném dokončení návrhu ÚPHK a jeho převzetí pořizovatelem bude veřejně prezentován a projednáván, což plánujeme na podzimní měsíce letošního roku.

Veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s návrhem ÚPHK a právo uplatnit k  návrhu ÚPHK své připomínky a námitky.

Veškeré informace o plánovaných termínech projednání budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny zde na webových stránkách města, úřední desce magistrátu města a také ve zpravodaji Radnice.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty