Matrika narození

vedení knih narození, přidělování rodných čísel, vyhotovení prvopisů rodných listů při narození dítěte a duplikátů, zápisy do Zvláštní matriky Brno při narození dítěte (občan ČR) v zahraničí, spolupráce se zastupitelskými úřady cizích států, uznávání otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením i po narození dítěte

Rodný list

Matriční úřad vystaví po obdržení hlášení o narození od příslušného zdravotnického zařízení nebo ústního oznámení o narození dítěte rodný list ve lhůtě 30 dnů, kdy tento je po zpracování v průběhu této lhůty zaslán doporučeně do vlastních rukou rodičům dítěte.

K určení otcovství před narozením nebo po narození dítěte je třeba:

  • dostavit se společně osobně na matriku narození (matka i otec dítěte)
  • předložit občanské průkazy rodičů, rodné listy rodičů
  • ženy před porodem předloží těhotenský průkaz
  • rozvedené ženy předloží soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
  • při určení otcovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost registrovaného tlumočníka

Které doklady vzít do porodnice:

  • provdané ženy - občanský průkaz, oddací list, fotokopii OP manžela a prohlášení rodičů o jménu dítěte
  • svobodné ženy - občanský průkaz, svůj rodný list a prohlášení rodičů o jménu dítěte
  • rozvedené ženy - občanský průkaz, rodný list a soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci a prohlášení rodičů o jménu dítěte
  • ovdovělé ženy - občanský průkaz, úmrtní list manžela a prohlášení rodičů o jménu dítěte

Prohlášení o jménu dítěte předloží matka vyplněné a podepsané oběma rodiči.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty