Formuláře žádostí odboru stavebního

Formuláře platné od 29.3.2013

S účinností od 29.3.2013 jsou prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu pro některá podání povinně určeny formuláře, a to včetně stanovení rozsahu předkládané dokumentace. Podání učiněná jiným způsobem než na těchto formulářích nebudou splňovat stanovené požadavky. Tyto formuláře jsou součástí vyhl.č. 63/2013 Sb., níže naleznete elektronickou podobu formulářů převzatou ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Přehled vyhláškou určených formulářů :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formuláře platné od 1.1.2007 do 29.3.2013

S účinností od 1.1.2007 jsou prováděcími předpisy k novému stavebnímu zákonu pro některá podání povinně určeny formuláře, a to včetně stanovení rozsahu předkládané dokumentace.  Podání učiněná jiným způsobem než na těchto formulářích nebudou splňovat stanovené požadavky. Tyto formuláře jsou součástí vyhl.č. 503/2006 Sb. a vyhl.č. 526/2006 Sb., níže naleznete elektronickou podobu formulářů převzatou ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Přehled vyhláškou určených formulářů :

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty