Dotace

Program města Hradec Králové "Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2017

[3. březen 2017]  Program poskytování dotací je uveřejněn zde na stránkách města a na úřední desce města. Informace o vyhlášení programu bude zveřejněna v informačním zpravodaji Radnice.

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Majitelé nemovitých kulturních památek na ležících na území Městské památkové rezervace (MPR) Hradec Králové a Městské památkové zóny (MPZ) Hradec Králové, kteří připravují obnovu kulturní památky mohou žádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

 

Program MK ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Program Ministerstva kultury České republiky " Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností " je určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

 

Dotační programy Ministerstva kultury

 

Archiv Program města Hradec Králové 2016 - 2011

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty