Dotace

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu nabízí v návaznosti na Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům možnost získání dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti kultury (kulturní akce, činnost kulturních organizací a víceleté příspěvky na činnost profesionálních kulturních organizací) v oblasti sportu (rozvoj a údržbu sportovišť, sportovní akce, činnost sportovních organizací a vrcholový a výkonnostní sport) v oblasti cestovního ruchu (rozvoj cestovního ruchu) a napříč všemi oblastmi pak pro vybrané významné akce  dotace z programu Calendaria Regina a nově dotace na projekty v rámci dotačního programu Královéhradecká nábřeží .  

 

   

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu:

   

SPORT:

Název programu: Dotační program na podporu sportu - vrcholový a výkonnostní sport 2017

Lhůta pro podání žádostí:

 • I. kolo (na kalendářní rok 2017) od 10.11.2016 do 10.12.2016
 • II. kolo (na II. pololetí 2017) od 01.06.2017 do 30.06.2017 (pro žadatele, kteří nově, tj. v průběhu I. pololetí 2017 splnili podmínky a kritéria)

Úplné znění dotačního programu ZDE.

CALENDARIUM REGINA:

Název programu: Dotační program Calendarium Regina 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • od 01.06.2017 do 30.06.2017

Úplné znění dotačního programu ZDE.

SPORT:

Název programu: Dotační program na podporu sportu - rozvoj a údržba sportovišť - významné opravy či rekonstrukce sportovišť, která nejsou v majetku města 

Lhůta pro podání žádostí:

 • od 15.09.2017 do 29.09.2017

Úplné znění dotačního programu ZDE.

KRÁLOVÉHRADECKÁ NÁBŘEŽÍ:

Název programu: Dotační program Královéhradecká nábřeží 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • od 02.10.2017 do 31.10.2017

Úplné znění dotačního programu ZDE.

SPORT:

Název programu: Dotační program na podporu sportu - sportovní akce I. a II. pololetí 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • na akce konané v I. pololetí 2018 od 02.10.2017 do 25.10.2017
 • na akce konané ve II. pololetí 2018 od 13.04.2018 do 30.04.2018

Úplné znění dotačního programu ZDE.

KULTURA:

Název programu: Dotační program na podporu kultury - kulturní akce I. a II. pololetí 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • na akce konané v I. pololetí 2018 od 02.10.2017 do 25.10.2017
 • na akce konané ve II. pololetí 2018 od 13.04.2018 do 30.04.2018

Úplné znění dotačního programu ZDE.

CESTOVNÍ RUCH:

Název programu: Dotační program na rozvoj cestovního ruchu pro rok 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • I. kolo 2018 od 02.10.2017 do 31.10.2017
 • II. kolo 2018 od 01.03.2018 do 29.03.2018

Úplné znění dotačního programu ZDE.

SPORT:

Název programu: Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • od 23.10.2017 do 13.11.2017

Úplné znění dotačního programu ZDE.

KULTURA:

Název programu: Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2018

Lhůta pro podání žádostí:

 • od 23.10.2017 do 13.11.2017

Úplné znění dotačního programu ZDE.

   

Připravované dotační programy pro rok 2018:

   

Název programu: Dotační program na podporu sportu - vrcholový a výkonnostní sport 2018

předpokládaná lhůta podání žádostí

I. kolo od 24.11.2017 do 15.12.2017

II. kolo od 15.06.2017 do 29.06.2017

Název programu: Dotační program na podporu sportu - rozvoj a údržba sportovišť 2018

předpokládaná  lhůta podání žádosti od 02.01.2018 do 22.01.2018

    

Ukončené dotační programy:

   

  

 

 

»  PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝM PROJEKTŮM  a specifické podmínky pro jednotlivé okruhy finanční podpory (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2015)   

    

»  FORMULÁŘE pro podání žádostí a vyúčtování dotací v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu  

Pozor - povinné přílohy ke všem žádostem podávaným od 1.6.2015

  

Bližší informace o postupu při poskytování dotací v jednotlivých oblastech získáte na uvedených kontaktech:

oblast kultury - email: jaroslava.souckova@mmhk_cz, telefon: 495 707 293 a Marcela.Malkova@mmhk_cz, telefon 495 707 297 (Calendarium Regina)

oblast sportu - email: radka.coufalova@mmhk_cz, telefon: 495 707 295

oblast cestovního ruchu -  email:  iva.simonova@mmhk_cz a milena.brezinova@mmhk_cztelefon: 495 707 294 a 495 707 291 

      

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ V OBLASTI KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU V MINULÝCH OBDOBÍCH 

  

Pozvánka na seminář o postupu při poskytování dotací

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města zve žadatele o dotace na seminář zaměřený na postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“, který se bude konat v malém sále Adalbertina Hradec Králové 11. října 2017 v časech 15:30 - 16:30 a 17 - 18 hodin.

Prezentace ze semináře z 5. října 2016 je ke stažení zde: Seminář pro žadatele 2016

  

Postup při podávání žádostí o dotace v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu bude postupně aktualizován v návaznosti na schválené dotační programy.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty