Dokončování návrhu Územního plánu Hradce Králové trvá déle než bylo původně plánováno…

Na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu  ÚPHK  je od července 2014 zpracováván  Autorským sdružením Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas  návrh ÚPHK.

Návrh ÚPHK je stále dokončován:

–        v období od 5. 6.  do 17. 7. 2015 proběhla tzv. přejímka pořizovatelem, která spočívala mimo jiné v prověření splnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK. Návrh byl zpřipomínkován z hlediska náležitostí obsahu jednotlivých částí dokumentace a naplnění všech zákonných požadavků.

-          v období od 18.7.2015 – prosinec 2015 zpracovatelé dokončují návrh ÚPHK dle připomínek pořizovatele vznesených v rámci tzv. přejímky

Až po úplném dokončení návrhu ÚPHK zpracovateli a jeho převzetí pořizovatelem bude veřejně prezentován a projednáván. Veřejnost tak bude mít možnost se s návrhem ÚPHK seznámit a právo uplatnit k  návrhu ÚPHK své připomínky a námitky.

Původně plánované zahájení veřejného projednávání návrhu ÚPHK v podzimních měsících letošního roku bude vlivem větší časové náročnosti dokončení návrhu ÚPHK posunuto. Konkrétní termín nelze nyní určit - bude s dostatečným časovým předstihem oznámen až po úplném dokončení a převzetí návrhu ÚPHK.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT OBČANY, ŽE VLIVEM UVEDENÉHO POSUNUTÍ ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NEDOCHÁZÍ K ŽÁDNÉMU KRÁCENÍ ČI ZNEMOŽNĚNÍ ZÁKONEM STANOVENÝCH PRÁV OBČANŮ V PROCESU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚPHK.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty