Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Bytová problematika

výběrová řízení na byty 656070247/0100
kauce na byty 6015-426511/0100
II. vlna privatizace bytů 27-2038280297/0100
III. vlna privatizace bytů   35-5734070297/0100


Poplatky, pokuty

správní poplatky 19-426511/0100
poplatky za komunální odpad 78-7736260237/0100
ostatní poplatky a blokové pokuty uložené městskou policií 8010-426511/0100
pokuty uložené ve správním nebo přestupkovém řízení 1222-426511/0100


Ostatní

kupní smlouvy (prodej majetku, vyjma bytů ) 16010-426511/0100

nájemné za pozemky, výživné a další pohledávky MMHK

1222-426511/0100

povinně zřízený účet u ČNB/Běžný účet - dotace ÚSC

94-1111511/0710

Fond veřejně prospěšných projektů

35-6523730237/0100

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty