Užitečné odkazy a informace

V souvislosti se změnou školského zákona upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce dětí, které se chystají k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018, že zápis se uskuteční  7.4. a 8.4.2017 (nikoli v lednu). V lednu vyjde publikace pro budoucí žáky 1. tříd, kde si budou moci rodiče přečíst o nabídce všech základních škol, které působí na území města, najít si svoji spádovou školu dle obecně závazné vyhlášky, dozvědět se užitečné rady pro bezproblémový vstup dítěte do 1.třídy. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 12.5. a 13.5. 2017.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

NADAČNÍ FOND NA PODPORU KRÁLOVÉHRADECKÝCH STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

  • Statutární město Hradec Králové je zřizovatelem Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů, kteří mají trvalé bydliště v Hradci Králové a nepřesáhli věkovou hranice 26 let. Fond je svojí činností zaměřen na finanční podporu nadaných a nemajetných středoškolských studentů.
  • Podmínky přiznání příspěvku a termíny pro podání ŽÁDOSTÍ stanovuje správní rada nadačního fondu pro každý školní rok a jsou zveřejněny formou OZNÁMENÍ .

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

 DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty