Informace o projednání zadání v orgánech města

Informace o projednání zadání Územního plánu Hradce Králové v orgánech města

Dne 4. října 2011 bylo zadání Územního plánu Hradce Králové předloženo na 15. zasedání Rady města Hradec Králové. Rada města doporučila Zastupitelstvu města Hradec Králové zadání Územního plánu Hradce Králové schválit.

Dne 25. října 2011 bude zadání Územního plánu Hradce Králové předloženo ke schválení na 11. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty