„Vědárna“ chystá modernizaci

SVKHK.jpg [21. duben 2017]  Projekt, který zvýší ochranu knižního fondu a zlepší zálohování pomocí digitalizace, připravuje kraj se Studijní a vědeckou knihovnou. Investice v odhadované hodnotě 15 milionů korun se uchází o podporu z evropských fondů.

Vypsána budou tři samostatná výběrová řízení týkající se modernizace síťové infrastruktury a vzduchotechniky a dále pořízení velkoformátového skeneru. Stávající počítačová síť v knihovně je stará téměř deset let a nevyhovuje tudíž současným potřebám. Velké nároky jsou kladené především na zálohování digitalizovaných dokumentů. Se samotnou digitalizací má pomoci nový skener formátu A1, který dosud v knihovně chybí. Ten, který je zde nyní k dispozici, neumožňuje digitalizaci ohrožených velkoformátových periodik.

Digitalizované dokumenty budou přístupné studentům i další veřejnosti. Kromě možnosti digitálního zpracovávání velkoformátových dokumentů bude v rámci projektu zmodernizována síťová infrastruktura, zajištěno ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů. Posílením klimatizace a doplněním zvlhčování ve stávající vzduchotechnice se zvýší ochrana knihovního fondu, který je v mnoha případech unikátní.

Uskutečnění projektu je závislé na přidělení financí z dotačního programu a jeho zahájení se předpokládá nejdříve ve druhé polovině letošního roku. Žádost o dotaci byla podána na podzim a řídicí výbor ITI ji doporučil ke schválení. Projekt bude přínosný nejen pro samotnou knihovnu, ale i pro další paměťové instituce kraje a jejich uživatele.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty