Stromořadí ve Střelecké ulici projde obnovou, práce začnou koncem ledna

Snímek z roku 2016 - Střelecká ulice [4. leden 2017]  Město chystá rekonstrukci stromořadí rostoucího v dělicím pásu na silničním okruhu ve Střelecké ulici. Práce ve dvou úsecích začnou podle počasí nejdříve v druhé polovině ledna 2017 a skončí na jaře příštího roku. Zahrnou jak odborné prořezy, tak i kácení starých stromů a následnou výsadbu mladých. Největší proměna čeká část stromořadí v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gočárova a V Lipkách.

Rekonstrukce se týká stromořadí v úseku od křižovatky s třídou Karla IV. až po křižovatku u soutoku, tedy s Rašínovou třídou. „Aby došlo k šetrnějšímu zásahu ve stromořadí, byly práce rozděleny ve třech úsecích v rozsahu více let. První úsek stromořadí lip mezi křižovatkou s třídou Karla IV. a Gočárovou třídou není do těchto prací prozatím zahrnut z formálních důvodů. Výměna pěti starých lip za čtyři nové proběhne po vydání příslušného povolení. Práce budou zahájeny ještě během ledna a skončí na jaře roku 2018,“ přiblížila časový plán vedoucí odboru životního prostředí magistrátu města Iva Šedivá. Vysvětlila, že druhý úsek tvoří stromořadí mezi křižovatkami Gočárova a V Lipkách, třetí mezi křižovatkami V Lipkách a u soutoku.

Velkou proměnou projde úsek mezi křižovatkami Gočárova a V Lipkách. Stávající lípy zde budou nahrazeny novou výsadbou platanů západních. Důvodem druhové výměny stromů je zasolení půdy v úzkém středovém pásu zeleně mezi jednotlivými komunikacemi silničního okruhu způsobené zimním posypem vozovek. „Z tohoto důvodu byl pro výsadbu zvolen platan, který je méně citlivý na posypové soli než například domácí druhy, třeba lípa. Vybraný typ platanu se vyznačuje úzkou korunou, která je do tohoto městského prostoru vhodná. Vedle toho dojde i k mírnému posunu nové výsadby do středu pásu. V tomto úseku se již stávající stromořadí rozpadá, vznikají velké mezery, proto zde bude vysazeno více stromů. Vykácí se jich 36 a vysadí 52. Budou to výpěstky s největším obvodem kmínku dosažitelné na trhu, to je 14 až 16 centimetrů,“ sdělila Michaela Mahdalová z odboru životního prostředí magistrátu. Projekt v této lokalitě navíc počítá ještě s jednou novinkou, barevnými květy kvetoucími časně na jaře v trávníku pod stromy. Letos na podzim se zde vysadí cibuloviny, které tak poprvé vykvetou na jaře roku 2018.

V úseku mezi křižovatkami V Lipkách a u soutoku jsou práce naplánovány na více let. Nyní proběhne částečný prořez a ošetření korun stromů, na třech místech dojde také k výměně dřevin. Pokácí se zde 42 a vysadí 34 stromů. Druhové složení v této nejširší části stromořadí ve Střelecké ulici zůstane zhruba zachováno. Nyní v něm roste několik druhů javorů, jírovců, topolů, lip a jilmů. Nově se zde objeví několik desítek ptačích budek.

Pro zájemce, kteří se o rekonstrukci stromořadí ve Střelecké ulici chtějí dozvědět víc, chystá město pochůzku na místě. Veřejnost zde bude mít možnost diskutovat s pracovníky odboru životního prostředí a seznámit se s projektovou dokumentací. Setkání se uskuteční 18. ledna 2017 ve 14.30 hodin, sraz bude před objektem živnostenského odboru na Střelecké ulici. Údaje o rekonstrukci včetně vizualizace rekonstruované aleje se objeví také na informační tabuli umístěné u stromořadí.


O záměru obnovy stromořadí jsme přinesli informaci 15. června 2016 - součástí jsou i fotografie stromů (pořízené v létě 2016): http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/ve-strelecke-ulici-prokoukne-zelen-nova-a-vzrostla-nahradi

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty