Složenky na poplatek ze psů a za odpad

Ilustrační fotografie [9. březen 2017]  V těchto dnech doručuje magistrát města prostřednictvím pověřených osob do všech domácností poštovní poukázky na místní poplatky ze psů a komunální odpad. K bezproblémovému doručení poukázek je třeba mít přístupné a jmenovkou řádně označené poštovní schránky. Důležité je rovněž správné označení domu číslem popisným a orientačním. 

Složenky budou postupně doručovány do konce března. Nejlepší možností úhrady je platba převodem na účet města Hradec Králové vedený u Komerční banky. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na poštovních poukázkách.

Letos poprvé je možné provést úhradu „chytrým telefonem“ nebo v některých bankovních platbomatech prostřednictvím QR kódu, který je vytištěn na alonži složenky.

Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. dubna 2017.

Sazby poplatků ze psů i za odpad zůstávají stejné jako v minulém roce.

Více informací získáte na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek ekonomického odboru Magistrátu města Hradec Králové, telefon 495 707 235-6 p. Urbancová a p. Holečková (komunální odpad), telefon 495 707 238 p. Lovasová (poplatek ze psů).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty