Prozradí Velké náměstí archeologům tajemství?

Ilustrační obrázek [16. únor 2017]  Archeologové vyhlížejí den, kdy se jejich nástroje „podívají“ pod dlažbu Velkého náměstí, která by jim mohla přinést nové poznatky o historii města a odhalit některá tajemství. A mohlo by k tomu dojít už brzy. Archeologický výzkum jedné z nejstarších lokalit města při chystané rekonstrukci kanalizace a vodovodu totiž plánují už na nejbližší měsíce.

„Ještě to není jisté, stále se o tom jedná, ale pokud by se průzkum na Velkém náměstí letos prováděl, tak by to pro nás bylo hodně zajímavé. Vždyť se jedná o archeologicky nejvýznamnější lokalitu, kterou v Hradci máme – jádro středověkého města a území jeho předchůdců, tedy pravěkého a raně středověkého hradiště,“ má jasno archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha. Výzkum by se týkal jak střední a částečně severní části náměstí, tak i okolí katedrály sv. Ducha, tedy z pohledu archeologie extrémně zajímavých míst. Lze zde například očekávat nálezy pozůstatků po životě našich předchůdců z pravěku, konkrétně z období přelomu střední a mladší doby bronzové ve 14. až 13. století před naším letopočtem. Archeologové věří například také v nálezy související se slovanským hradištěm, které zde vzniklo v 9. nebo 10. století.

V ploše náměstí by mohli dále nalézt například pozůstatky starší středověké zástavby, zpevnění terénu, trasy starých vodovodů, studny, kožené věci, například boty, tašky, měšec či zbytky prodejních zařízení, tedy stánků nebo kotců. Ve středověku totiž bylo na náměstí tržiště, kam se sjížděli obchodníci a řemeslníci ze širokého okolí. Jelikož výkopy povedou i podél katedrály, lze předpokládat, že archeologové odhalí i část pohřebiště, které v těchto místech kdysi bývalo. „Co se týká prostoru u hřbitova u katedrály, tam nás nejvíc zajímá otázka, kdy se tam začalo pohřbívat. Zda až v době výstavby kostela sv. Ducha, to znamená na přelomu 13. a 14. století, nebo jestli zde náhodou nebyl ještě nějaký jeho předchůdce. S jistotou totiž nevíme, zda kostel sv. Ducha vznikl v místech, kde předtím žádná církevní stavby nebyla, nebo zda navázal na nějaký starší objekt,“ uvedl Radek Bláha s tím, že zatím mají k dispozici jen indicie svědčící o obojím.

Výzkum by mohl archeologům zároveň zodpovědět na otázku, jak vypadal prostor Velkého náměstí před vznikem města, jak zde byla organizována zástavba, jak rozsáhlá změna nastala po jeho založení a zda k ní došlo naráz či postupně. Archeology zajímají i činnosti, k nimž na náměstí docházelo, jak prostorově byl organizován prodej a podobně.

O zpoždění plánované rekonstrukce Velkého náměstí a souvisejících informacích jsme více psali zde.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty