Parkování v Hradci je od 1. září levnější

ISP Parkovací systém v Hradci Králové prochází od 1. září velkými změnami. Odráží se v nich řada námětů, s nimiž šla všechna politická uskupení do voleb, a které veřejnost vyžadovala. Například parkování na Velkém náměstí bude levnější, stejně jako krátkodobé stání nebo parkování v parkovacím domě Katschnerka. U školských zařízení budou moci řidiči na vybraných místech krátkou dobu stát dokonce zcela bez poplatku. Změny jsou výsledkem jednání vedení města s provozovatelem parkovacího systému, společností ISP.

Zásadní novinkou je snížení parkovného na historickém Velkém náměstí z 50 na 30 korun za hodinu, čímž se poplatek za stání v této lokalitě stává přinejmenším srovnatelným s jinými městy podobné velikosti.

Velkou změnou je, že ve všech parkovacích zónách, s výjimkou Velkého náměstí, dochází ke snížení minimálního tarifu na pět korun v délce 15 či 30 minut podle základní sazby. Systém má navíc desetiminutovou toleranční rezervu, takže každý by měl stihnout vyřešit svou krátkodobou záležitost. Ke snížení ceny na deset korun za hodinu a s denním maximem ve výši 40 korun dochází od 1. září také v parkovacím domě Katschnerka. Parkování tam bude lacinější než v okolních ulicích. Dochází rovněž ke zjednodušení a z toho vyplývajícího sjednocení tarifů v rámci jednotlivých zón, takže například v zelené zóně v okolí Ulrichova náměstí, kde dosud platily rozdílné ceny, platí řidiči stejně.

Změnou prochází rovněž vydávání abonentních karet pro podnikatele a živnostníky . Nyní je možné získat abonentní kartu do výhradně rezidenčních zón v Labské a Orlické Kotlině. První karta zájemce stojí 7200 Kč, druhá a každá další karta pro stejného držitele 10 800 korun.  V době vyznačení parkovacích zón se v těchto lokalitách nepočítalo s významnější podnikatelskou činností, a proto byly v těchto zónách zavedeny pouze rezidentské karty. V obou lokalitách je však, zejména ze strany zde sídlících živnostníků, o abonentní karty zájem.

Měly by se také zmenšit starosti s krátkodobým parkováním u škol. Město připravuje v dohledné době vyčlenění nezpoplatněných parkovacích ploch ke krátkodobému stání u školských zařízení.

Další zásadní změnou vyžadovanou veřejností, je rovněž to, že strážníci už nebudou doprovázet v autech pracovníky společnosti ISP. Dohledem nad respektovaností parkovacího systému je totiž pověřena výhradně městská policie.

„Výsledkem jednání s firmou ISP jsou nově nastavená pravidla parkování ve vymezených zónách v Hradci Králové. Jsou jistě přijatelnější jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. Při zachování respektovanosti systému bude navíc firma pravidelně přispívat do městské pokladny částkou dva miliony korun ročně. Je v zájmu města, aby změněná pravidla byla ze strany uživatelů kladně přijata a plně respektována. Na druhé straně městská policie má za úkol kontrolovat a vyžadovat domluvená pravidla hry, jejich nedodržování pak samozřejmě pokutovat. Takže mysleme při parkování na to, že je levnější, ale může přijít i velmi draho,“ uvedl primátor Zdeněk Fink.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty