Nábřeží bude i letos hostit akce podpořené městem

logo [8. únor 2017]  Celkem osm akcí zařazených do městem podporovaného cyklu Královéhradecká nábřeží oživí letos v krajské metropoli nábřeží Labe. Akci Nábřeží vysokých škol pořádá samo město Hradec Králové, a to ve spolupráci s vysokými školami, zbylým akcím tohoto cyklu město i letos v mnohém pomůže a poskytne součinnost prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové. O formě podpory i celém cyklu akcí na nábřeží rozhodli městští radní. O výši dotací budou ještě jednat zastupitelé.

Všechny akce zařazené do cyklu Královéhradecká nábřeží jsou podrobně popsány na webové stránce www.nabrezihk.cz. První akce, kterou je Nábřeží vysokých škol, se uskuteční už 20. dubna na Tylově nábřeží a na náplavce. Ve spolupráci s hradeckými vysokými školami ji pořádá město prostřednictvím odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. Poslední ze sedmi akcí cyklu Královéhradecká nábřeží se uskuteční 26. srpna a bude jí už 15. mezinárodní nábřeží paromilů. 

Akce Den Labe byla původně do návrhu cyklu Královéhradeckých nábřeží zařazena (záštita města je díky tomu automatická a organizátor může užívat veřejné prostory zdarma), rada města dokonce schválila i stotisícovou dotaci, bohužel v mezidobí pořadatel městu oznámil, že akci neuspořádá. V loňském roce město akci rovněž dalo záštitu a pořadatelům navíc schválilo dotaci ve výši 120 tisíc korun.

„Rada města projednala a zastupitelstvu města doporučila k zařazení nové akce do cyklu Královéhradecká nábřeží včetně poskytnutí dotace místo Dne Labe. Obdržela totiž žádost zapsaného spolku LeaLea, který zareagoval na rozhodnutí organizátora Den Labe nepořádat a rád by v ten samý termín uspořádal akci pro rodiny s dětmi Den vody. Součástí akce plánuje prezentaci pojízdné laboratoře, čističky pitné vody, kolesových parníčků a zpřístupnění vodní elektrárny Hučák. O zařazení rozhodne zastupitelstvo,“ dodala po rozhodnutí rady města Anna Maclová, náměstkyně primátora. Zastupitelstvo města bude rovněž jednat o výši dotací pro Nábřeží šlapadel - Šampionát Evropy závodů vozítek s pedály a také o dotaci pro Nábřeží umělců.

Cyklus Královéhradecká nábřeží - 2017:

20. 4. 2017 - NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH ŠKOL, Tylovo nábřeží + přilehlá náplavka

26. 5. 2017 - NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ, nám. Svobody, Tylovo nábřeží

20. 5. 2017 - NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ, nám. Svobody, Tylovo nábřeží

22. 7. 2017 - NÁBŘEŽÍ ŠLAPADEL – ŠAMPIONÁT EVROPY ZÁVODŮ VOZÍTEK S PEDÁLY, Eliščino nábřeží
5. 8. 2017 - NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ POUŤ
, Muzeum VČ, nám. 5. května

19. 8. 2017 - NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA, nám. Svobody, Tylovo nábřeží

26. 8. 2017 - 15. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ, Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 5. května – akce je součástí cyklu Calendarium Regina (http://www.calendariumregina.cz/)


31. 7. 2016 - 27. 7. 2018 - NÁBŘEŽÍ SOCHAŘŮ, Tylovo nábřeží, náměstí Svobody
Nábřeží sochařů - plenérová expozice soch Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty