Místní akční plán vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové

HK.png

Logo_MAS_HradeckyVenkov.png
   

Na těchto stránkách pro Vás budeme připravovat aktuality k realizaci projektu. Budou zde zveřejněny prezentace, tiskové zprávy a další relevantní dokumenty pro veřejnost.

Partnerem projektu je Místní akční skupina Hradecký venkov. Odkaz na webové stránky partnera, kde můžete také nalézt informace týkající se MAP: http://www.hradeckyvenkov.cz/

Aktuality:

Název  Poznámky
Mapování PZ k aktualizaci SR.pdf Mapování PZ k aktualizaci SR.pdf (566,78 KB)

 
Realizační tým projektu připravuje podklady pro aktualizaci Strategického rámce, která proběhne v březnu 2017. V rámci aktualizace je možné doplnit nové projektové záměry a upravit již schválené. Pro zařazení projektového  záměru do Strategického rámce je nutno vyplnit přiložené formuláře a odeslat na adresy příslušných členů realizačního týmu nejpozději do 28.02.2017.
Výzvy IROP pro infrastrukturu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání Dne 06.10.2016 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ (současně byla vyhlášena výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 
Často kladené otázky k MAP NIDV zveřejnilo odpovědi na často kladené dotazy k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání. Ve spolupráci s MŠMT seznam postupně doplňuje a aktualizuje vždy podle data.
Výzvy IROP pro infrastrukturu základních škol Dne 17.08.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Pracovní skupiny-možnost zapojení.pdf Pracovní skupiny-možnost zapojení.pdf (352,96 KB) V rámci principů projektu MAP nabízíme široké veřejnosti, která se zajímá o oblast předškolního, základního a neformálního vzdělávání, možnost aktivně se zapojit do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové formou členství v pracovních skupinách.
Prezentace_1._setkani_PS.pdf Prezentace_1._setkani_PS.pdf (465,67 KB)  1. setkání pracovní skupiny se konalo dne 11.10.2016 v obci Mžany.
Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf (1,49 MB)

Dne 11. 10. 2016 se konalo 1. jednání pracovní skupiny v Mžanech, jehož výstupem byl plán vzdělávacích akcí na území ORP Hradec Králové.

Výstupy je možno připomínkovat do 31.12.2016.

Již zrealizované aktivity:

Termíny a místo konání Název akce  Výstupy
29. 08. 2016, Hradec Králové Konzultace k šablonám Dne 29.08.2016 proběhla v prostorách NIDV konzultace k šablonám pro MŠ. Tato konzultace byla věnována obsahovému a metodickému výkladu šablon, včetně ukázky zápisu projektové žádosti do IS KP14+. Informace byly uveřejněny na tomto odkazu.
06. 04. 2016, Hradec Králové Konference MAP dokumenty ke konferenci
07. 03. 2016, Mžany Setkání zástupců základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů z území MAS Hradecký venkov Prezentace MAS Prezentace MAS (1,30 MB)
Mapa území pro tvorbu MAP v rámci ORP Hradec Králové

MAS_ORP_HK_bez_legend.jpg

Realizační tým projektu

Název pozice Jméno člena RT Email Telefon
Specialista strategie vzdělávání, finanční manažer Mgr. Tereza Karásková

tereza.karaskova@mmhk_cz

+420 495 707 703
Zástupce partnera - manažer projektu Ing. Jana Rejlová rejlovajana@seznam_cz +420 731 516 980

Dokumenty

 Název dokumentu  Poznámky
Strategický rámec_MAP_ORP_HK.pdf Strategický rámec_MAP_ORP_HK.pdf (4,13 MB) Schválený a podopsaný strategický rámec MAP ORP HK
Opatrení MAP Opatrení MAP (223,11 KB) V dokumentu jsou popsána povinná, doporučená, volitelná a průřezová opatření v rámci MAP. 
SWOT_analyza.pdf SWOT_analyza.pdf (261,60 KB) SWOT 3 analýza k prioritním oblastem MAP - pracovní verze z 08.09.2016
ANALYTICKÁ ČÁST MAP.pdf ANALYTICKÁ ČÁST MAP.pdf (1,66 MB)

Analytická část projektu Místní akční plán vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové.

Řídicí výbor

Dne 25. 01. 2017 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP, hlavním cílem tohoto v pořadí již 4. jednání bylo schválení Analytické části MAP (viz sekce Dokumenty).

Dne 15. 09. 2016 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP, hlavním cílem tohoto v pořadí již 3. jednání bylo schválení Strategického rámce MAP (viz sekce Dokumenty).

Dne 02. 09. 2016 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP. Jedním z odsouhlasených dokumentů tohoto výboru je 
Eticky_kodex_ŘV_MAP.pdf Eticky_kodex_ŘV_MAP.pdf (1,65 MB). Další podklady jsou uvedeny v sekci "Dokumenty".

Dne 06. 04. 2016 zasedal ustanovující Řídicí výbor pro přípravu MAP, kde byl ustanoven Jednací řád.pdf Jednací řád.pdf (1,52 MB) a Statut.pdf Statut.pdf (2,70 MB) tohoto Řídicího výboru.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny-možnost zapojení.pdf (352,96 KB) V rámci principů projektu MAP nabízíme široké veřejnosti, která se zajímá o oblast předškolního, základního a neformálního vzdělávání, možnost aktivně se zapojit do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové formou členství v pracovních skupinách.
 Prezentace_1._setkani_PS.pdf Prezentace_1._setkani_PS.pdf (465,67 KB) 1. setkání pracovní skupiny se konalo dne 11.10.2016 v obci Mžany.
 Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf (1,49 MB) Dne 11.10.2016 se konalo 1. jednání pracovní skupiny v Mžanech, jehož výstupem byl plán vzdělávacích akcí na území ORP Hradec Králové.

logolink_MSMT_barva_cz.jpg

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty