Místní akční plán vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové

 
HK.png

Logo_MAS_HradeckyVenkov.png
   

Na těchto stránkách pro Vás budeme připravovat aktuality k realizaci projektu. Budou zde zveřejněny prezentace, tiskové zprávy a další relevantní dokumenty pro veřejnost.

Partnerem projektu je Místní akční skupina Hradecký venkov. Odkaz na webové stránky partnera, kde můžete také nalézt informace týkající se MAP: http://www.hradeckyvenkov.cz/

Aktuality:

Název  Poznámky
Prezentace 2. setkání PS.pptxPrezentace 2. setkání PS.pptx (1,34 MB)

2. setkání pracovních skupin se konalo dne 25.01.2017 v obci Mžany.

 Výstupy 2. setkání PS 25. 01. 2017.pdf Výstupy 2. setkání PS 25. 01. 2017.pdf (642,78 KB) Dne 25.01.2017 se konalo 2. setkání pracovních skupin v obci Mžany, jehož výstupem byl návrh vzdělávacích aktivit na území ORP Hradec Králové. Výstupy bylo možno připomínkovat do 31.03.2017.
Mapování PZ k aktualizaci SR.pdf Mapování PZ k aktualizaci SR.pdf (566,78 KB Realizační tým projektu průběžně sbírá podklady pro aktualizaci Strategického rámce. V řámci aktualizace je možné doplnit nové projektové záměry a upravit již schválené. Pro zařazení projektového záměru do Strategického rámce je nutno vyplnit přiložené formuláře a odeslat na adresy příslušných členů realizačního týmu.
Výzvy IROP pro infrastrukturu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání Dne 06.10.2016 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ (současně byla vyhlášena výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 
Často kladené otázky k MAP NIDV zveřejnilo odpovědi na často kladené dotazy k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání. Ve spolupráci s MŠMT seznam postupně doplňuje a aktualizuje vždy podle data.
Výzvy IROP pro infrastrukturu základních škol Dne 17.08.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Pracovní skupiny-možnost zapojení.pdf Pracovní skupiny-možnost zapojení.pdf (352,96 KB) V rámci principů projektu MAP nabízíme široké veřejnosti, která se zajímá o oblast předškolního, základního a neformálního vzdělávání, možnost aktivně se zapojit do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové formou členství v pracovních skupinách.
Prezentace_1._setkani_PS.pdf Prezentace_1._setkani_PS.pdf (465,67 KB)  1. setkání pracovní skupiny se konalo dne 11.10.2016 v obci Mžany.
Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf (1,49 MB)

Dne 11. 10. 2016 se konalo 1. jednání pracovní skupiny v Mžanech, jehož výstupem byl plán vzdělávacích akcí na území ORP Hradec Králové.

Výstupy bylo možno připomínkovat do 31.12.2016.

Již zrealizované aktivity:

Termíny a místo konání Název akce  Výstupy
29.08.2016, Hradec Králové Konzultace k šablonám Dne 29.08.2016 proběhla v prostorách NIDV konzultace k šablonám pro MŠ. Tato konzultace byla věnována obsahovému a metodickému výkladu šablon, včetně ukázky zápisu projektové žádosti do IS KP14+. Informace byly uveřejněny na tomto odkazu.
06.04.2016, Hradec Králové Konference MAP dokumenty ke konferenci
07.03.2016, Mžany Setkání zástupců základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů z území MAS Hradecký venkov Prezentace MAS Prezentace MAS (1,30 MB)
Mapa území pro tvorbu MAP v rámci ORP Hradec Králové

MAS_ORP_HK_bez_legend.jpg

Realizační tým projektu

Název pozice Jméno člena RT Email Telefon
Specialista strategie vzdělávání, finanční manažer Mgr. Tereza Karásková

tereza.karaskova@mmhk_cz

+420 495 707 703
Zástupce partnera - manažer projektu Ing. Jana Rejlová rejlovajana@seznam_cz +420 731 516 980

Dokumenty

 Název dokumentu  Poznámky
Strategický rámec_MAP_ORP_HK_14.3.2017.pdf Strategický rámec_MAP_ORP_HK_14.3.2017.pdf (2,55 MB) Aktualizovaný Strategický rámec MAP pro ORP HK do roku 2023, který byl schválený a podepsaný předsedkyní Řídícího výboru dne 14.03.2017.
Opatrení MAP Opatrení MAP (223,11 KB) V dokumentu jsou popsána povinná, doporučená, volitelná a průřezová opatření v rámci MAP. 
SWOT_analyza.pdf SWOT_analyza.pdf (261,60 KB) SWOT 3 analýza k prioritním oblastem MAP - pracovní verze z 08.09.2016
ANALYTICKÁ ČÁST MAP.pdf ANALYTICKÁ ČÁST MAP.pdf (1,66 MB)

Analytická část projektu Místní akční plán vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové.

Řídicí výbor

Dne 14. 03. 2017 zasedal Řídící výbor pro přípavu MAP, hlavním cílem tohoto v pořadí již 5. jednání bylo schválení aktualizace Strategického rámce MAP pro ORP HK do roku 2023 (viz sekce Dokumenty).

Dne 25. 01. 2017 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP, hlavním cílem tohoto v pořadí již 4. jednání bylo schválení Analytické části MAP (viz sekce Dokumenty).

Dne 15. 09. 2016 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP, hlavním cílem tohoto v pořadí již 3. jednání bylo schválení Strategického rámce MAP (viz sekce Dokumenty).

Dne 02. 09. 2016 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP. Jedním z odsouhlasených dokumentů tohoto výboru je 
Eticky_kodex_ŘV_MAP.pdf Eticky_kodex_ŘV_MAP.pdf (1,65 MB). Další podklady jsou uvedeny v sekci "Dokumenty".

Dne 06. 04. 2016 zasedal ustanovující Řídicí výbor pro přípravu MAP, kde byl ustanoven Jednací řád.pdf Jednací řád.pdf (1,52 MB) a Statut.pdf Statut.pdf (2,70 MB) tohoto Řídicího výboru.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny-možnost zapojení.pdf (352,96 KB) V rámci principů projektu MAP nabízíme široké veřejnosti, která se zajímá o oblast předškolního, základního a neformálního vzdělávání, možnost aktivně se zapojit do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové formou členství v pracovních skupinách.
 Prezentace_1._setkani_PS.pdf Prezentace_1._setkani_PS.pdf (465,67 KB) 1. setkání pracovní skupiny se konalo dne 11.10.2016 v obci Mžany.
 Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf Vystupy_1._jednani_PS_11_10_2016.pdf (1,49 MB) Dne 11.10.2016 se konalo 1. jednání pracovní skupiny v Mžanech, jehož výstupem byl plán vzdělávacích akcí na území ORP Hradec Králové.

logolink_MSMT_barva_cz.jpg

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty