Wroclaw (Polsko)

Partnerské město od: 16. 6. 2003

Počet obyvatel: přibližně 637 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 176 km

Webové stránky: www.wroclaw.pl

Wroclaw, česky Vratislav, hlavní město Dolního Slezska, je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších polských měst. První zmínka o městě pochází z 10. století v souvislosti se založením wroclawského biskupství. Město pravděpodobně nese jméno po českém knížeti Vratislavovi I., za jehož vlády náleželo k českému státu. Ve třináctém století bylo těžce poničeno nájezdy Mongolů. Po obnově města se zde nově usadilo množství německých kolonistů, jejichž přítomnost se silně odrazila v atmosféře i vzhledu města. V roce 1335 byla Wroclaw téměř s celým Slezskem začleněna do českého království a zůstala jeho součástí až do roku 1740. V té době to také bylo druhé největší město zemí Koruny české po Praze. Na konci druhé světové války došlo k velké výměně obyvatelstva, kdy odsunuté Němce nahradili přistěhovalci z východního Polska. I proto má dnes Wroclaw svůj nezaměnitelný kosmopolitní charakter.

Dnešní Wroclaw je největším partnerským městem Hradce Králové a 4. největším městem v Polsku. Je sídlem deseti univerzit s více než 130 000 studenty. Město leží na více než 12 ostrovech na řece Odře, které jsou spojeny 30 mosty. Neznámější jsou Ostrow Tumski a Wyspa Piasek. Na Ostrowě Tumski se nachází soubor sakrálních budov s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele, která má nejvíce vitráží v celém Polsku a také největší varhany v zemi. Wroclawská Leopoldova univerzita sídlí v největší barokní budově ve městě. Na univerzitě působil v 19. století také významný český vědec J. E. Purkyně. Hala Století ve Vratislavi - budova ve Vratislavi postavená v letech 1911-1913 podle projektu Maxe Berga. V roce 2006 byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Spolupráce mezi Hradcem Králové a Wroclawí probíhá především v oblasti kultury, sportu nebo školství. Z oblasti školství stojí za zmínku především spolupráce Univerzity Hradec Králové s partnerskými univerzitami ve Wroclawi. V posledních letech probíhala také intenzivní jednání zejména o společném úsilí uspíšit budování dálnice D11 směrem na Wroclaw. V roce 2009 se nejvyšší představitelé obou měst sešli ve Wroclawi u příležitosti  konání konference nazvané Fórum evropských občanů. Zástupci Wroclawi přijali také pozvání na každoroční královéhradecké Slavnosti královny Elišky, které byly v roce 2009 spojené s oslavami 700. let založení katedrály svatého Ducha. V roce 2012 se Wroclaw stala hostitelem zápasů Mistrovství Evropy ve fotbale a svá utkání tu ve skupině sehráli i hráči České republiky. Další velká událost čeká město v roce 2016, kdy se stane Evropským hlavním městem kultury. V současné doby probíhají jednání o možnosti zapojení Hradce Králové do tohoto kulturního projektu.

Euro 2012 Wroclaw: z Hradce Králové pouhých 170 km

„Přijeďte fandit!“ zvou z partnerského města Wroclaw

Evropským hlavním městem kultury 2016 bude partnerská Wroclaw

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty