Komentáře zastupitelů

Zde uveřejněné příspěvky vyjadřují názory zastupitelů města Hradec Králové. Nejsou obsahově ani jazykově upravovány. Správce webu, resp. město Hradec Králové nenese odpovědnost za obsah zveřejněných příspěvků. Platnost textů je ke dni zveřejnění.

 

KONTAKTNÍ ADRESY

 KOMENTÁŘE POSLEDNÍ KOMENTÁŘ

Dürrer

Ing. Jan DÜRRER
Ulrichovo náměstí 733
500 02  Hradec Králové
durrer.dinv@seznam_cz

komentáře

Fialová

Lenka FIALOVÁ, DiS.
fialovahk@seznam_cz
bez PP/zvolena za KSČM

komentáře

Fink

MUDr. Zdeněk FINK
primátor města

primator@mmhk_cz
zdenek.fink@mmhk_cz

HDK

komentáře

Groh

Ing. Jan GROH,  LL.M., MBA
jan.groh@mmhk_cz

ANO 2011

komentáře

Hanousek

Mgr. Martin HANOUSEK
martin.hanousek@zeleni_cz

SZ/zvolen za ZPH a SZ, s Piráty

komentáře

Havrda

Ing. Alois HAVRDA

bez PP/zvolen za KSČM

komentáře

Heger

doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc.
heger.leos@centrum_cz
TOP09

komentáře

Jaroš

Milan JAROŠ
náměstek primátora
milan.jaros@mmhk_cz

ČSSD

komentáře

Jireš

Ing. Rostislav JIREŠ
ČSSD

komentáře

Kozubík

Bc. Lukáš KOZUBÍK
lukas.kozubik@mmhk_cz

ANO 2011

komentáře

Krčmová

MUDr. Irena KRČMOVÁ, CSc.
irena.krcmova@mmhk_cz

bez PP/zvolena za HDK

komentáře

Lankašová

PhDr. Taťana LANKAŠOVÁ, CSc.
tatana.lankasova@seznam_cz

KSČM

komentáře

Lejsek

Jakub LEJSEK
jakub.lejsek@mmhk_cz

bez PP/zvolen za HDK

komentáře

Lesák

Vladimír LESÁK
vladimir.lesak@seznam_cz

ČSSD

komentáře

Lišková

PhDr. Romana LIŠKOVÁ
náměstkyně primátora
romana.liskova@mmhk_cz

bez PP/zvolena za HDK

komentáře

Maclová

Ing. Anna MACLOVÁ
náměstkyně primátora
anna.maclova@mmhk_cz

bez PP/zvolena za Koalice pro Hradec

komentáře

Marek

Pavel MAREK
pavel.marek@mmhk_cz

ANO 2011

komentáře

Matyášová

MUDr. Eva MATYÁŠOVÁ
eva.matyasova@mmhk_cz

ANO 2011

komentáře

Michálek

MUDr. Jan MICHÁLEK
michalekhk@seznam_cz

ODS

komentáře

Ondráček

Vlastimil ONDRÁČEK
vlastimil.ondracek@post_cz

bez PP/zvolen za HDK

komentáře

Půlpán

prof. PhDr. RNDr. Zdeněk PŮLPÁN, CSc.
zdenek.pulpan@mmhk_cz

KDU-ČSL/zvolen za Koalice pro Hradec

komentáře

Rytíř

Ing. Pavel RYTÍŘ
pavel.rytir@mmhk_cz

bez PP/zvolen za HDK

komentáře

Sommer

Ing. Milan SOMMER
milan.sommer@mmhk_cz

TOP 09

komentáře

Soukup

Ing. Martin SOUKUP
martin.soukup@mmhk_cz
sou.mar@seznam_cz

ODS

komentáře

Sova

PharmDr. Jiří Sova

komentáře

Springer

Mgr. Vladimír SPRINGER
ike45@seznam_cz
vladimir.springer@mmhk_cz

HDK

komentáře

Springerová

Mgr. et Mgr. Pavlína SPRINGEROVÁ, Ph.D.
pavlina.springerova@uhk_cz

bez PP/zvolen za HDK

komentáře

Škorpil

Ladislav ŠKORPIL

bez PP/zvolen za HDK

komentáře

Štayrová

Ing. Monika ŠTAYROVÁ
monika.stayrova@mmhk_cz

bez PP/zvolena za ANO 2011

komentáře

Štěchovský

Ing. Jaroslav ŠTĚCHOVSKÝ
jstechovsky@volny_cz

HDK

komentáře

Štěpán J

PhDr. Jiří ŠTĚPÁN, Ph.D.
jiri.stepan@mmhk_cz

ČSSD

komentáře

Štěpán L

Ing. Lubomír ŠTĚPÁN
stepan.ils@tiscali_cz

KSČM

komentáře

Urban

JUDr. Arnošt URBAN
urban@hkak_cz

HDK

komentáře

Vedlich

PaedDr. Jindřich VEDLICH, Ph.D.
náměstek primátora
jindrich.vedlich@mmhk_cz

TOP 09

komentáře

Víška

Mgr. Václav VÍŠKA, Ph.D.
vaclav.viska@uhk_cz

ANO 2011

komentáře

Vlasák

Ing. Oldřich VLASÁK
oldrich.vlasak@mmhk_cz

ODS

komentáře

Záruba

Ing. Adam ZÁRUBA, Ph.D
adam.zaruba@krnovice_cz

bez PP/zvolen za ZPH a SZ, s Piráty

komentáře

Žák

Bc. Libor ŽÁK, DiS.
libu.zak@seznam_cz

ČSSD

komentáře

Finfrlová Pavla Ing.
Fink Zdeněk MUDr.
Havrda Alois Ing.
Jaklová Lenka Mgr.
Kalenda Otakar Bc.
Kocourek Jiří Ing.
Krofta Jakub Mgr.
Krofta Josef prof. Mgr.
Kučera Leoš Bc.
Lankašová Taťana PhDr. CSc.
Lesák Vladimír
Maclová Anna Ing.
Melichar Bohuslav prof. MUDr. Ph.D.
Michálek Jan MUDr.
Nádvorník Richard Ing.
Nejedlý Libor Ing.
Nyklíčková Tereza
Ondráček Vlastimil
Orgoníková Hana Ing.
Sommer Milan Ing.
Soukup Martin Ing.
Springer Vladimír Mgr.
Šilhánková Vladimíra doc. Ing. arch. Ph.D.
Škorpil Ladislav
Štěpán Lubomír Ing.
Štěrbová Naďa Mgr.
Trkalová Lenka DiS.
Urban Arnošt JUDr.
Vedlich Jindřich PaedDr. Ph.D.
Vlasák Oldřich Ing.
Vodochodský Ivan
Záruba Adam Ing. Ph.D.
Zídková Lenka Ing. arch.
Žák Libor DiS.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty