Historie složení Zastupitelstev města Hradec Králové

2010 - 2014
2006 - 2010
2002 - 2006
1998 - 2002
1994 - 1998
1990 - 1994
 

KONTAKTNÍ ADRESY

POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST

ZÁNIK/VZNIK MANDÁTU

dus

Bc. Rudolf DUS
ČSSD  

dvorak

 Ing. Martin DVOŘÁK VPM zánik 12.12.2012

fialova

Lenka FIALOVÁ, DiS. bez PP/zvolena za KSČM  

finfrlova

Ing. Pavla FINFRLOVÁ

ODS

 

fink

MUDr. Zdeněk FINK
primátor města

bez PP/zvolen za HDK

 

hanousek

Mgr. Martin HANOUSEK

SZ/zvolen za ZPH  

havrda

Ing. Alois HAVRDA

bez PP/zvolen za KSČM

 

hrabalek

prof. PharmDr. Alexandr HRABÁLEK, CSc.

bez PP/zvolen za VPM
vznik 13.12.2012

jaklova

Mgr. Lenka JAKLOVÁ

STAN/zvolena za TOP09

 

kalenda

Bc. Otakar KALENDA

ČSSD

 

kocourek

Ing. Jiří KOCOUREK

bez PP/zvolen za ČSSD

 

Krčmová

MUDr. Irena KRČMOVÁ, CSc.

bez PP/zvolena za HDK

vznik 23.4.2014

krofta ml

 Mgr. Jakub KROFTA bez PP/zvolen za HDK zánik 22.4.2014

krofta st

prof. Mgr. Josef KROFTA
náměstek primátora

bez PP/zvolen za VPM

 

kucera

Bc. Leoš KUČERA

bez PP/zvolen za DVH

 

lankasova

PhDr. Taťana LANKAŠOVÁ, CSc.

KSČM

 

lesak

Vladimír LESÁK

ČSSD

 

maclova

Ing. Anna MACLOVÁ
náměstkyně primátora

bez PP/zvolena za DVH

 

melichar

prof. MUDr. Bohuslav MELICHAR, Ph.D.

bez PP/zvolen za ZPH

 

michalek

MUDr. Jan MICHÁLEK

ODS

 

nadvornik

Ing. Richard NÁDVORNÍK

STAN/zvolen za TOP09

 

nejedly

Ing. Libor NEJEDLÝ

KSČM

 

nyklickova

Tereza NYKLÍČKOVÁ

ČSSD

 

ondracek

Vlastimil ONDRÁČEK

bez PP/zvolen za ČSSD

 

orgonikova

Ing. Hana Orgoníková ČSSD zánik 4.6.2014

sommer

Ing. Milan SOMMER

TOP 09

 

soukup

Ing. Martin SOUKUP
náměstek primátora

ODS

 

springer

Mgr. Vladimír SPRINGER

bez PP/zvolen za HDK

 

silhankova

doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.

bez PP/zvolena za VPM

 

skorpil

Ladislav ŠKORPIL

bez PP/zvolen za HDK

 

stepan

Ing. Lubomír ŠTĚPÁN

KSČM

 

sterbova

Mgr. Naďa ŠTĚRBOVÁ

ODS

 

urban

JUDr. Arnošt URBAN

bez PP/zvolen za HDK

 

vedlich

PaedDr. Jindřich VEDLICH, Ph.D.
náměstek primátora
2. zástupce primátora města

TOP 09

 

vlasak

Ing. Oldřich VLASÁK

ODS

 

vodochodsky

Ivan VODOCHODSKÝ

bez PP/zvolen za VPM

 

zaruba

Ing. Adam ZÁRUBA, Ph.D

bez PP/zvolen za ZPH

 

zidkova

Ing. arch. Lenka ZÍDKOVÁ

ODS

 

zak

Bc. Libor ŽÁK, DiS.

ČSSD

 


 

RNDr. Petr ŽĎÁNSKÝ, CSc.

ČSSD

vznik 5.6.2014

Finfrlová Pavla Ing.
Fink Zdeněk MUDr.
Havrda Alois Ing.
Jaklová Lenka Mgr.
Kalenda Otakar Bc.
Kocourek Jiří Ing.
Krofta Jakub Mgr.
Krofta Josef prof. Mgr.
Kučera Leoš Bc.
Lankašová Taťana PhDr. CSc.
Lesák Vladimír
Maclová Anna Ing.
Melichar Bohuslav prof. MUDr. Ph.D.
Michálek Jan MUDr.
Nádvorník Richard Ing.
Nejedlý Libor Ing.
Nyklíčková Tereza
Ondráček Vlastimil
Orgoníková Hana Ing.
Sommer Milan Ing.
Soukup Martin Ing.
Springer Vladimír Mgr.
Šilhánková Vladimíra doc. Ing. arch. Ph.D.
Škorpil Ladislav
Štěpán Lubomír Ing.
Štěrbová Naďa Mgr.
Trkalová Lenka DiS.
Urban Arnošt JUDr.
Vedlich Jindřich PaedDr. Ph.D.
Vlasák Oldřich Ing.
Vodochodský Ivan
Záruba Adam Ing. Ph.D.
Zídková Lenka Ing. arch.
Žák Libor DiS.


Politické subjekty
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
HDK Hradecký demokratický klub
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
ODS Občanská demokratická strana
SZ Strana zelených
TOP09 TOP 09
VPM Volba pro město
ZPH Změna pro Hradec
BEZPP Bez politické příslušnosti

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty