Hradec Králové a evropské dotace

Evropské peníze, dotace Město využívá aktivně všech příležitostí, které Evropská unie nabízí prostřednictvím různých dotačních titulů. Finační prostředky jsou využívány na řadu různých projektů. Velká část z nich je zařazena do tzv. Integrovaného plánu rozvoje města...

Programy Evropské unie (strukturální fondy EU) pro finanční období 2007 – 2013 dávají příležitost městu Hradec Králové úspěšně žádat o finanční dotaci na své projekty (viz kapitola Úvod do problematiky).

Významnou úlohu v případném čerpání peněz hrají dva Integrované plány rozvoje města. Jsou zaměřeny do dvou oblastí. První oblastí je Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod, kde má město dle uzavřené smlouvy k dispozici přes 500 mil. Kč. Druhou oblastí jsou tzv. Tématické operační programy. Jedná se převážně o programy Ministerstva životního prostředí na údržbu krajiny (výsadba zeleně), energetické úspory (zateplení veřejných budov) a programy Ministerstva pro místní rozvoj, kde chce město v prioritní ose 5. 2 Integrovaného operačního programu řešit revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů na třídě Edvarda Beneše. Využíván je rovněž  program tzv. Evropské územní spolupráce, který je zaměřen hlavně na rozvoj regionů a v praxi jej znají hlavně žáci základních škol (OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko). Město má samozřejmě zájem i o další dotační tituly. Sem patří například spolupráce se Státním fondem dopravní infrastruktury (budování cyklostezek), ale také využití případných nadačních příspěvků (Nadace ČEZ – školní, sportovní hřiště). Podrobnosti naleznete v dalších odkazech.

 

EU logo

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty