Čestní občané města

Seznam čestných občanů města Hradec Králové

  Jméno, titul povolání udělení (původní udělení)
1. Václav Kliment Klicpera dramatik říjen 1833
2. Mořic Lüssner stání úředník, regionální místopisec 16.5.1855
3. Jan Nep. Eiselt dr. lékařství a krajský fysik 14.1.1861
4. Antonín rytíř ze Schmerlingů císařský tajný rada, ministr 9.3.1861
5. Antonín hrabě Forgách místodržitel v Království Českém 9.3.1861
6. Dr. František Palacký historiograf Království Českého 16.4.1861
7. Dr. František Ladislav Rieger zemský poslanec 16.4.1861
8. Richard hrabě Belcredi c.k. státní ministr 30.1.1866
9. Jan Nep. Rais děkan kapituly chrámu sv.Ducha 27.3.1877
10. Karel Collino purkmistr města HK 4.12.1885
11. Eduard Prašinger kapitulní děkan, generální vikář 15.10.1891
12. Dr. Josef Jan Hais biskup královéhradecký 31.10.1891
13. Václav Fr. Červený továrník, člen zastupitelstva 22.4.1892
14. Wáclav Wladivoj Tomek universitní profesor 18.12.1882
15. Jan hrabě Harrach c.k. komoří, tajný rada 15.5.1897
16. JUDr. František Sláma říšský a zemský poslanec 15.5.1897
17. Karel Adámek přísedící zemského výboru 25.2.1908
18. Karel Teubner velkostatkář 25.2.1908
19. Msgr. ThDr. Josef Doubrava královéhradecký biskup 14.7.1916
20. Alois Jirásek spisovatel 18.4.1918
21. Dr.Tomáš Garrigue Masaryk president republiky 29.10.1918
22. Dr. Karel Kramář první předseda vlády 29.10.1918
23. František Staněk ministr veřejných prací 29.10.1918
24. Václav Klofáč ministr národní obrany 29.10.1918
25. Gustav Habrman ministr školství a národní osvěty 29.10.1918
26. JUDr. František Ulrich starosta města 25.11.1921
27. Louis Léger francouzský spisovatel a slavista 5.1.1923
28. Ignát Herrmann spisovatel 24.1.1923
29. Ferdinand Foch francouzský maršál 16.5.1923
30. Adolf Černý (pseudonym Jan Rokyta) český slavista 18.8.1924
31. MUDr. Leopold  Batěk náměstek starosty 13.6.1927
32. Dr. Edvard Beneš president republiky 9.2.1946 (27.10.1937)
33. Arm. gen. Ludvík Svoboda ministr národní obrany 9.2.1946
34. Josef David předseda Národního shrom 29.11.1946
35. Msgr. Jan Šrámek náměstek předsedy vlády 28.1.1997 (29.11.1946)
36. Ján Ursíny náměstek předsedy vlády 28.1.1997 (29.11.1946)
37. Jan Masaryk ministr zahraničních věcí 29.11.1946
38. Doc.Dr. Hubert Ripka ministr zahraničního obchodu 28.1.1997 (29.11.1946)
39. Dr. Jaroslav Stránský ministr školství a osvěty 28.1.1997 (29.11.1946)
40. Bohumil Laušman ministr průmyslu 29.11.1946
41. Dr. Ivan Pietor ministr dopravy 28.1.1997 (29.11.1946)
42. Arm. gen. Antonín Hasal přednosta vojenské kanceláře presidenta 28.1.1997 (29.11.1946)
43. František Hála ministr pošt 28.1.1997 (29.11.1946)
44. Dr. Adolf Procházka ministr zdravotnictví 28.1.1997 (29.11.1946)
45. Václav Majer ministr výživy 28.1.1997 (29.11.1946)
46. Dr. Vlado Clementis státní tajemník na MZV 29.11.1946
47. Gen. Dr. Mikuláš Ferjenčík státní tajemník na MNO 28.1.1997 (29.11.1946)
48. Ján Lichner státní tajemník na MZO 28.1.1997 (29.11.1946)
49. Clement Attlee předseda vlády Velké Británie 21.6.1947
50. Franklin Delano Roosevelt president USA 21.6.1947
51. Giovani Sisto president provincie Alessandrie 28.8.1964
52. Vladimír Remek československý kosmonaut 5.1.1979
53. Zdeněk Mládek podnikatel 9.10.1990
54. Dr. Viktor Fischl spisovatel, izraelský diplomat 24.6.1992
55. Prof. Antonín Fingerland přednosta patolog. kliniky LF UK 10.12.1996
56. Prof. Václav Snítil houslový virtuóz 24.2.1998
57. Prof. Jaroslav Procházka chirurg 17.12.2002
58. Mons. Karel Otčenášek arcibiskup královéhradecký 22.2.2005
59. Vladimír Pilař mistr houslař 28.3.2006
60. Prof. Jaromír Emr ortoped 29.1.2008
61. Mons. ThLic. Dominik Duka OP arcibiskup pražský 27.4.2010
62. Zbyněk Hejda básník 31.5.2011
63. Pavel Wonka disident 27.9.2011
64. Soňa Červená operní pěvkyně a herečka 28.2.2012
65. Jiří Hilmar sochař, malíř a grafik 26.3.2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty